Museum | KOLUMBA - Kunstmuseum des Erzbistums Köln

Kolumbastraße 4
D - 50667 Köln - Germany Google Map
T.: +49 (0) 221 - 933 193-0
Web: http://www.kolumba.de Email: mail@kolumba.de

https://www.artist-info.com/museum/Kolumba

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Hinterlassenschaft
 - 3rd Annual Exhibition

Benning, Kurt (1945 - 2017) G Sep 2009 - Aug 2010   (13) +0
Beuys, Joseph (1921 - 1986) G   (699) +1
Boltanski, Christian (1944 - 2021) G   (228) +0
Bonfert, Gerd (*1953) G   (21) +0
Breloh, Heinz (1940 - 2001) G   (37) +0
Böing, Thomas (*1963) G   (23) +0
Droese, Felix (*1950) G   (125) +0
Eggers, Olaf (*1959) G   (5) +0
Falken, Herbert (*1932) G   (19) +0
JOSEPHSON, [Hans Josephsohn] (1920 - 2012) G   (37) +0
Klauke, Jürgen (*1943) G   (151) +0
Kounellis, Jannis (1936 - 2017) G   (248) +0
Küpper, Heinrich (*1919) G   (9) +0
Messmann, Bärbel (*1955) G   (10) +0
Michals, Duane (*1932) G   (102) +0
Ophey, Walter (1882 - 1930) G   (17) +0
Paatz, Jürgen (*1943) G   (13) +0
Rentmeister, Thomas (*1964) G   (54) +0
Serra, Richard (*1939) G   (404) +0
Thek, Paul (1933 - 1988) G   (100) +0
Weininger, Andor (1899 - 1986) G   (20) +0
Wewerka, Stefan (1928 - 2013) G   (53) +0
Windheim, Dorothee von (*1945) G   (34) +0