Curator | Marion Ackermann

https://www.artist-info.com/curator/Marion-Ackermann

See also page on
Exhibition Announcement on Curator Page Exhibition Announcements Learn more about this service
Visualization

 Visualization

Learn more about this service
Curator Visualization Example

Interested in discovering more of this curator's networks?

3 easy steps: Register, buy a package for a visualization, select the curator.

Find out more

See examples how visualization looks like for an artist, a curator, or an exhibition place: Gallery, museum, non-profit place, or collector.

Artist Curator Exhibition Place

Exhibition History 

Exhibition History

 
SUMMARY based on artist-info records. More details and Visualizing Art Networks on demand.
Venue types: Gallery / Museum / Non-Profit / Collector
Exhibitions in artist-info 6 (S 3/ G 3) Shown Artists - Top 5 of 71
(no. of shows) - all shows - Top 100
Thomas Schütte (3) - 227
Günther Uecker (1) - 404
Rosemarie Trockel (1) - 286
Pia Stadtbäumer (1) - 37
Didier Vermeiren (1) - 26
Artists in all exhibitions 71
Exhibitions by type
6:   0 / 6 / 0 / 0
Venues by type
2:   0 / 2 / 0 / 0
artist-info records Jun 2012 - Oct 2014
Countries - Top 1 of 1
Germany (6)
Cities 1 of 1
Düsseldorf (6)
Venues (no. of shows ) Top 2 of 2
K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (4)
K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (2)
Offers/Requests Exhibition Announcement S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen S 2014 Jun - 2014 Oct Düsseldorf (69) + 94
Ackermann, Marion (Curator)         (6) +0
Meyer-Büser, Susanne (Curator)       (2) +0
Saraceno, Tomás (*1973) S     (34) +0
K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen S 2014 May - 2014 Sep Düsseldorf (69) + 94
Ackermann, Marion (Curator)         (6) +0
Sieverding, Katharina (*1944) S     (128) +0
PermalinkExhibition TitleExhibition Title

Kandinsky, Malewitsch, Mondrian

 - Der weiße Abgrund Unendlichkeit
K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen G 2014 Apr - 2014 Jul Düsseldorf (52) + 94
Ackermann, Marion (Curator)         (6) +0
Lorenz, Ansgar (Curator)       (2) +0
Malz, Isabelle (Curator)       (2) +0
Kandinsky, Wassily (1866 - 1944) G     (684) +1
Malevich, Kazimir Severinovich (1879 - 1935) G     (287) +0
Mondrian, Piet (1872 - 1944) G     (310) +0
K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen G 2014 Apr - 2014 Aug Düsseldorf (69) + 94
Ackermann, Marion (Curator)         (6) +0
Beßen, Kathrin (Curator)       (2) +0
Thurmes, Florence (Curator)       (3) +0
Büchel, Christoph (*1966) G     (45) +0
Demand, Thomas (*1964) G     (163) +0
Ernst, Max (1891 - 1976) G     (587) +0
Fischli & Weiss, [Peter Fischli *1952 & David Weiss 1946-2012] (*1979) G     (245) +1
Horn, Roni (*1955) G     (144) +0
Kelley, Mike (1954 - 2012) G     (254) +0
Kippenberger, Martin (1953 - 1997) G     (274) +0
Martin, Kris (*1972) G     (58) +0
Moore, Henry (1898 - 1986) G     (327) +0
Mullican, Matt (*1951) G     (141) +0
Nauman, Bruce (*1941) G     (614) +0
Schneider, Georg (1759 - 1843) G     (2) +0
Schütte, Thomas (*1950) G     (227) +0
Wall, Jeff (*1946) G     (170) +0
PermalinkExhibition TitleExhibition Title

Die Bildhauer

 - Kunstakademie Düsseldorf, 1945 bis heute
K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen G 2013 Feb - 2013 Jul Düsseldorf (52) + 94
Ackermann, Marion (Curator)         (6) +0
Cragg, Tony (*1949) (Curator)       (2) +0
Fleck, Robert (Curator)       (5) +0
Gohr, Siegfried (*1949) (Curator)       (11) +0
Müller-Schareck, Maria (Curator)       (1) +0
Beuys, Joseph (1921 - 1986) G     (699) +1
Bobek, Karl (1925 - 1992) G     (12) +0
Brög, Ralf (*1967) G     (3) +0
Bühl, Hede (*1940) G     (22) +0
Cragg, Tony (*1949) G     (224) +0
Deacon, Richard (*1949) G     (95) +0
Drescher, Jürgen (*1955) G     (28) +0
Ecker, Bogomir (*1950) G     (60) +0
Fritsch, Katharina (*1956) G     (100) +0
Genzken, Isa (*1948) G     (153) +0
Gostner, Martin (*1957) G     (20) +0
Grünfeld, Thomas (*1956) G     (39) +0
Heerich, Erwin (1922 - 2004) G     (80) +0
Herold, Georg (*1947) G     (155) +0
Honert, Martin (*1953) G     (44) +0
Immendorff, Jörg (1945 - 2007) G     (191) +0
Jetelová, Magdalena (*1946) G     (65) +0
Kamp, Irmin (*1940) G     (1) +0
Kiecol, Hubert (*1950) G     (73) +0
Kimme, M. Luise (1939 - 2013) G     (5) +0
Klingelhöller, Harald (*1954) G     (51) +0
Knoebel, Imi [Klaus Wolf] (*1940) G     (267) +0
Kounellis, Jannis (1936 - 2017) G     (248) +0
Krebber, Gereon (*1973) G     (27) +0
Kricke, Norbert (1922 - 1984) G     (87) +0
Lohaus, Bernd (*1940) G     (41) +0
Lüpertz, Markus (*1941) G     (227) +0
Mack, Heinz (*1931) G     (308) +0
Mataré, Ewald (1887 - 1965) G     (111) +0
McBride, Rita (*1960) G     (73) +0
Megert, Christian (*1936) G     (101) +0
Mucha, Reinhard (*1950) G     (102) +0
Mundt, Wilhelm (*1959) G     (41) +0
Paik, Nam June (1932 - 2006) G     (265) +0
Penck, A.R. [Ralf Winkler] (1939 - 2017) G     (302) +0
Piene, Otto (1928 - 2014) G     (232) +0
Rabinowitch, David (*1943) G     (91) +0
Reusch, Erich (1925 - 2019) G     (56) +0
Rinke, Klaus (*1939) G     (85) +0
Roth, Dieter (Diter Rot) (1930 - 1998) G     (293) +0
Ruthenbeck, Reiner (*1937) G     (137) +0
Rückriem, Ulrich (*1938) G     (147) +0
Salihu, Leonura (*1977) G     (5) +0
Schmitten, Andreas (*1980) G     (1) +0
Schwegler, Fritz (1935 - 2014) G     (49) +0
Schütte, Thomas (*1950) G     (227) +0
Stadtbäumer, Pia (*1959) G     (37) +0
Trockel, Rosemarie (*1952) G     (286) +1
Uecker, Günther (*1930) G     (404) +0
Vermeiren, Didier (*1951) G     (26) +0
Virnich, Thomas (*1957) G     (51) +0
Walther, Franz Erhard (*1939) G     (177) +0
Weisz, Paloma Varga (*1966) G     (27) +0
K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen S 2012 Jun - 2012 Sep Düsseldorf (69) + 94
Ackermann, Marion (Curator)         (6) +0
Thurmes, Florence (Curator)       (3) +0
Schütte, Thomas (*1950) S     (227) +0