Collector | DZ BANK [KUNSTSAMMLUNG]

Platz der Republik
D - 60265 Frankfurt am Main - Germany Google Map
T.: +49 (0) 69 - 7447 2386
Web: http://www.dzbank-kunstsammlung.de Email: kunst@dzbank.de

https://www.artist-info.com/museum/dzbank-kunstsammlung

See also page on1 WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Spuren der Macht

Boltanski, Christian (1944 - 2021) G Sep 2014 - Nov 2014   (227) +0
Burri, René (1933 - 2014) G   (28) +0
Jetelová, Magdalena (*1946) G   (65) +0
Kruger, Barbara (*1945) G   (129) +0
Lafontaine, Marie-Jo (*1950) G   (88) +0
Lissel, Edgar (*1965) G   (25) +0
Longo, Robert (*1953) G   (117) +0
Margolles, Teresa (*1963) G   (47) +0
Mosse, Richard (*1980) G   (15) +0
Mühe, Andreas (*1979) G   (5) +0
Nozolino, Paulo (*1955) G   (7) +0
Pfarr, Paul (*1938) G   (16) +0
Ruff, Thomas (*1958) G   (272) +0
Serrano, Andrés (*1950) G   (71) +0
Sierra, Santiago (*1966) G   (88) +0
Simon, Taryn (*1975) G   (56) +0
Sriwanichpoom, Manit (*1961) G   (13) +0
Steffens, Joscha (*1981) G   (2) +0
Vitale, Janina (curator)       (1) +0