Museum | The Ukrainian Museum

222 East 6th Street
USA - New York NY 10003 - United States Google Map
T.: +1 - 212 - 228 0100
Web: http://www.ukrainianmuseum.org/ Email: info@ukrainianmuseum.org

https://www.artist-info.com/museum/The-Ukrainian-Museum

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Crossroads
 - Ukrainian Modernism 1910–1930

Archipenko, Alexander Porfirjowitsch (1887 - 1964) G Nov 2006 - Apr 2007   (222) +0
Bogomazov, Aleksandr Konstantinovich (1880 - 1930) G   (21) +0
Boychuk, Mykhailo Lwowytsch (1882 - 1937) G   (7) +0
Boychuk, Tymofii Lvovych (1896 - 1922) G   (2) +0
Burljuk, David Davidovich (1882 - 1967) G   (74) +0
Delaunay-Terk, Sonia (1885 - 1979) G   (191) +0
Dindo, Iosefina (1902 - 1953) G   (1) +0
Ermilov, Vasily Dmitrievich (1894 - 1968) G   (31) +0
Exter, Alexandra Alexandrovna (1882 - 1949) G   (122) +0
Genke-Meller, Nina Henrihovna (1893 - 1954) G   (2) +0
Grishchenko, Alexey Vasilievich (1883 - 1977) G   (14) +0
Kasperovych, Mykola (1885 - 1938) G   (2) +0
Kavaleridze, IvanPetrowitsch (1887 - 1978) G   (1) +0
Khvostov-Khvostenko, Aleksandr Veniaminovich (1895 - 1968) G   (6) +0
Klimov, Vladimir (1887 - 1975) G   (1) +0
Krychevsky, Fedir Hryhorovych (1879 - 1947) G   (5) +0
Lissitzky, El [Lazar Markovich] (1890 - 1941) G   (267) +0
Maksimovych, Vsevolod (1894 - 1914) G   (2) +0
Malevich, Kazimir Severinovich (1879 - 1935) G   (287) +0
Manievich, Abraham Anschelowitsch (1881 - 1942) G   (7) +0
Meller, Vadim Georgijewitsch (1884 - 1962) G   (11) +0
Novakivsky, Oleksa Kharlampiĭovych (1872 - 1935) G   (2) +0
Padalka, Ivan Ivanovich (1894 - 1938) G   (4) +0
Palmov, Victor Nikanorowich (1888 - 1929) G   (11) +0
Pavlenko, Oksana Trofimovna (1895 - 1991) G   (2) +0
Petrizkij, Anatolij Galaktjono (1895 - 1964) G   (13) +0
Piskorsky, Konstiantyn (1892 - 1922) G   (1) +0
Rodchenko, Aleksander Mikhailovich (1891 - 1956) G   (218) +0
Rokitsky, Mykola (1901 - 1944) G   (1) +0
Rozanova, Olga Vladimirovna (1886 - 1918) G   (79) +0
Ryback, Issachar Ber (1897 - 1935) G   (12) +0
Sahaidachny, Yevhen (1886 - 1961) G   (2) +0
Sedliar, Vasyl' Feofanovich (1899 - 1938) G   (7) +0
Shekhtman, Manuil (1900 - 1941) G   (5) +0
Shevchenko, Alexander Vasilyevich (1882 - 1948) G   (22) +0
Sobatschko-Schostak, Hanna Fedosiwna (1883 - 1965) G   (2) +0
Sokolovsky, Grigory (1902 - 1990) G   (2) +0
Syniakova, Maria Mikhailovna (1890 - 1984) G   (7) +0
Tatlin, Vladimir Yevgrafovich (1885 - 1953) G   (109) +0
Tyshler, Alexander Grigorievitch (1898 - 1980) G   (19) +0
Yeleva, Kostiantyn (1897 - 1950) G   (5) +0
Yoffe, Semen (1909 - 1991) G   (4) +0
Zhuk, Mykhailo Ivanovich (1883 - 1964) G   (1) +0