Museum | The Jewish Museum

1109 Fifth Avenue at 92nd Street
USA - New York NY 10128 - United States Google Map
T.: +1 - 212 - 423 3200
Web: http://www.thejewishmuseum.org/ Email: info@thejm.org

https://www.artist-info.com/museum/The-Jewish-Museum

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Russian Jewish Artists in a Century of Change, 1890–1990

Altman, Nathan Isayevich (1889 - 1970) G Sep 1995 - Jan 1996   (53) +0
Antokolsky, Mark Matveyevich (1843 - 1902) G   (1) +0
Bakst, Léon [Ljev Samojlovich Rosemberg] (1866 - 1924) G   (26) +0
Brodskij, Isaak Izrailovich (1883 - 1939) G   (9) +0
Bruskin, Grisha [Grigorij Davidowitsch] (*1945) G   (23) +0
Bulatov, Erik Vladimirovich (*1933) G   (33) +0
Chagall, Marc (1887 - 1985) G   (559) +0
Chashnik [Tschaschnik], Ilya Grigorevich (1902 - 1929) G   (48) +0
Chaykov [Tchaikov], Iosif Moiseevich (1888 - 1979) G   (13) +0
Chidekel [Khidekel], Lasar Markovič (1904 - 1986) G   (7) +0
Falk, Robert Rafaelovich (1886 - 1958) G   (26) +0
Gabo, Naum [Naum Neemia Pevsner] (1890 - 1977) G   (158) +0
Ginsburg, Moisej Jakowlewitsch (1892 - 1946) G   (14) +0
Gorokhovsky, Eduard Semjonowitsch (1929 - 2004) G   (22) +0
Iofan, Boris Michailowitsch (1891 - 1976) G   (6) +0
Kabakov, Ilya Iosifovich (1933 - 2023) G   (127) +0
Kagan, Anna Abelewna (1902 - 1974) G   (9) +0
Kaplan, Anatoli Lwowitsch (1902 - 1980) G   (15) +0
Katzman, Evgeny Aleksandrovich (1890 - 1976) G   (3) +0
Komar & Melamid, [Vitaly Komar *1943 & Alexander Melamid *1945] G   (53) +0
Kosolapov, Alexander Semënovič (*1943) G   (11) +0
Labas, Alexander Arkadewitsch (1900 - 1983) G   (12) +0
Lamm, Leonid Izrailevich (1928 - 2017) G   (4) +0
Levitan, Isaac Ilyich (1861 - 1900) G   (7) +0
Lion, Dmitry Borisovitch (1925 - 1993) G   (4) +0
Lissitzky, El [Lazar Markovich] (1890 - 1941) G   (267) +0
Manievich, Abraham Anschelowitsch (1881 - 1942) G   (7) +0
Mikhailov, Boris Andriyovych (*1938) G   (101) +0
Nappelbaum, Moiseĭ Solomonovich (1869 - 1958) G   (13) +0
Neizvestny, Ernst Iosipovitch (1925 - 2016) G   (9) +0
Nikritin, Solomon Borissowitsch (1898 - 1965) G   (19) +0
Pasternak, Leonid Osipovich (1862 - 1945) G   (8) +0
Pen, Yehuda [Yuri] (1854 - 1937) G   (1) +0
Pivovarov, Viktor (*1937) G   (33) +0
Rabin, Oskar Yakovlevich (1928 - 2018) G   (11) +0
Roginsky, Mikhail (1931 - 2004) G   (2) +0
Ryback, Issachar Ber (1897 - 1935) G   (12) +0
Shaikhet [Chaïkhet], Arkady Samoylovich (1898 - 1959) G   (32) +0
Shegal, Grigory Mikhailovich (1889 - 1956) G   (3) +0
Shteinberg, Eduard Arkadevich (1937 - 2012) G   (4) +0
Shterenberg, David Petrowitsch (1881 - 1948) G   (23) +0
Telingater, Solomon Benediktowitsch (1903 - 1969) G   (21) +0
Tselkov, Oleg Nikolaevich (1934 - 2021) G   (9) +0
Turetsky, Boris (1928 - 1997) G   (1) +0
Tyshler, Alexander Grigorievitch (1898 - 1980) G   (19) +0
Veisberg [Weisberg], Vladimir Grigoryevich (1924 - 1985) G   (6) +0
Yakovlev, Vladimir Igorevich (1934 - 1998) G   (14) +0
Yankilevsky, Vladimir Borisovich (*1938) G   (17) +0
Yudovin, Solomon Borisovic (1892 - 1954) G   (3) +0
Zelma, Georgii Anatolevich (1906 - 1984) G   (16) +0
Goodman, Susan-Tumarkin (curator)       (3) +0
Stanislawski, Michael (curator)       (1) +0