Museum | Museum of Modern Art - MoMA (1/7)

11 West 53rd Street
USA - New York NY 10019-5497 - United States Google Map
T.: +1 - 212 - 708 9400
Web: http://www.moma.org Email:

https://www.artist-info.com/museum/MoMA

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Tokyo 1955-1970
 - A New Avant-Garde

AKASEGAWA, Genpei [Katsuhiko Akasegawa] (1937 - 2014) G Nov 2012 - Feb 2013   (19) +0
AKIYAMA & ICHIYANAGI, [AKIYAMA Kuniharu & ICHIYANAGi Toshi] G   (1) +0
AWAZU, Kiyoshi (*1929) G   (3) +0
Akiyama, Ryōji (*1942) G   (2) +0
Arakawa, Shūsaku (1936 - 2010) G   (88) +0
Ay-O, [Takao Iijima Aiō] (*1931) G   (31) +0
Fukase, Masahisa (1934 - 2012) G   (7) +0
Fukushima, Hideko (1927 - 1997) G   (1) +0
HAMADA, Chimei (*1917) G   (5) +0
Haraguchi, Noriyuki (*1946) G   (46) +0
Hi Red Center [Hai Reddo Sentā], [Jirō Takamatsu, Genpei Akasegawa, Natsuyuki Nakanishi] (1963 - 1964) G   (3) +0
Hosoe, Eikô (*1933) G   (19) +0
ICHIYANAGI, Toshi (*1933) G   (3) +0
IKEDA, Tatsuo (*1928) G   (4) +0
ISHII, Shigeo (1933 - 1962) G   (7) +0
Ichimura, Tetsuya (*1930) G   (3) +0
Iimura, Takahiko (*1937) G   (15) +0
Isozaki, Arata (1931 - 2022) G   (16) +0
JŌNOUCHI, Motoharu (*1935) G   (1) +0
KATSURAGAWA, Hiroshi G   (1) +0
KAWABATA, Minoru (1911 - 2001) G   (11) +0
KIKUHATA, Mokuma (*1935) G   (4) +0
KIKUTAKE, Kiyonori (1928 - 2011) G   (7) +0
KOJIMA, Nobuaki (*1935) G   (3) +0
KUDŌ, Tetsumi (1935 - 1990) G   (40) +0
Kamekura, Yūsaku (1915 - 1997) G   (2) +0
Kawada, Kikuji (*1933) G   (11) +0
Kawaguchi, Tatsuo (*1940) G   (7) +0
Kawara, On (1933 - 2014) G   (180) +0
Kitadai, Shōzō (1921 - 2001) G   (2) +0
Kitadai & Ōtsuji, [Kitadai Shōzō 1921-2003 & Ōtsuji Kiyoji *1923-2001] G   (1) +0
Kubota, Shigeko (1937 - 2015) G   (47) +0
Kurokawa, Kishō (1934 - 2007) G   (12) +0
Kusama, Yayoi (*1929) G   (220) +0
LEE, Ufan [Yi U-hwan] (*1936) G   (82) +0
MIKI, Tomio (1937 - 1978) G   (6) +0
MOTONAGA, Sadamasa (1922 - 2011) G   (20) +0
Madokoro, Saori (Akutagawa) (1924 - 1966) G   (1) +0
Maeda, Jōsaku (1926 - 2007) G   (7) +0
Matsumoto, Toshio (*1932) G   (4) +0
Moriyama, Daidō (*1938) G   (49) +0
Murakami, Saburō (1925 - 1996) G   (15) +0
Nakamura, Hiroshi (*1932) G   (4) +0
Nakanishi, Natsuyuki (*1935) G   (19) +0
Narita, Katsuhiko (*1944) G   (2) +0
OKAMOTO, Tarō (1911 - 1996) G   (12) +0
Oikawa, Masamichi (*1939) G   (1) +0
Okanoue, Toshiko (*1928) G   (2) +0
Ono, Yōko (*1933) G   (135) +1
SHIOMI, Mieko (Chieko) (*1938) G   (19) +0
Sekine, Nobuo (1942 - 2019) G   (11) +0
Shinohara, Ushio (*1933) G   (13) +0
Shiraga, Kazuo (1924 - 2008) G   (31) +0
Sugiura, Kohei (*1932) G   (1) +0
TAKAMATSU, Jirō (1936 - 1998) G   (28) +0
TATEISHI, Tiger [Kōichi] (1941 - 1998) G   (10) +0
Tanaka, Atsuko (1932 - 2005) G   (37) +0
Tange, Kenzō (1913 - 2005) G   (1) +0
Tōmatsu, Shōmei (1930 - 2012) G   (24) +0
YAMAGUCHI, Katsuhiro (*1928) G   (7) +0
Yamashita, Kikuji (1919 - 1986) G   (7) +0
Yasunao, Tone (*1935) G   (13) +0
Yokoo, Tadanori (*1936) G   (15) +0
Yoshimura, Masunobu (1932 - 2011) G   (3) +0
Zero Jigen, [Zero Dimension] (1962 - 1972) G   (1) +0
Ōtsuji & Yamaguchi, [Ōtsuji Kiyoji 1923-2001 & Yamaguchi Katsuhiro *1928] G   (1) +0
Ōtsuji & Yasuhiro & Tsuji, [Ōtsuji Kiyoji & Yasuhiro Ishimoto & Tsuji Saiko] G   (1) +0
Chong, Doryun (curator)       (7) +0
Lim, Nancy (curator)       (1) +0