Curator | Nancy Lim

https://www.artist-info.com/curator/Nancy-Lim

See also page on
Exhibition Announcement on Curator Page Exhibition Announcements Learn more about this service
Visualization

 Visualization

Learn more about this service
Curator Visualization Example

Interested in discovering more of this curator's networks?

3 easy steps: Register, buy a package for a visualization, select the curator.

Find out more

See examples how visualization looks like for an artist, a curator, or an exhibition place: Gallery, museum, non-profit place, or collector.

Artist Curator Exhibition Place

Exhibition History 

Exhibition History

 
SUMMARY based on artist-info records. More details and Visualizing Art Networks on demand.
Venue types: Gallery / Museum / Non-Profit / Collector
Exhibitions in artist-info 1 (S 0/ G 1) Shown Artists - Top 5 of 67
(no. of shows) - all shows - Top 100
OKAMOTO Tarō (1) - 12
Oikawa Masamichi (1) - 1
Katsuhiko Narita (1) - 2
Toshiko Okanoue (1) - 2
Yōko Ono (1) - 135
Artists in all exhibitions 67
Exhibitions by type
1:   0 / 1 / 0 / 0
Venues by type
1:   0 / 1 / 0 / 0
artist-info records Nov 2012 - Feb 2013
Countries - Top 1 of 1
United States (1)
Cities 1 of 1
New York (1)
Venues (no. of shows ) Top 1 of 1
Museum of Modern Art - MoMA (1/7) (1)
Offers/Requests Exhibition Announcement S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
PermalinkExhibition TitleExhibition Title

Tokyo 1955-1970

 - A New Avant-Garde
Museum of Modern Art - MoMA (1/7) G 2012 Nov - 2013 Feb New York (1057) + 94
Lim, Nancy (Curator)         (1) +0
Chong, Doryun (Curator)       (7) +0
AKASEGAWA, Genpei [Katsuhiko Akasegawa] (1937 - 2014) G     (19) +0
AKIYAMA & ICHIYANAGI, [AKIYAMA Kuniharu & ICHIYANAGi Toshi] G     (1) +0
AWAZU, Kiyoshi (*1929) G     (3) +0
Akiyama, Ryōji (*1942) G     (2) +0
Arakawa, Shūsaku (1936 - 2010) G     (88) +0
Ay-O, [Takao Iijima Aiō] (*1931) G     (31) +0
Fukase, Masahisa (1934 - 2012) G     (7) +0
Fukushima, Hideko (1927 - 1997) G     (1) +0
HAMADA, Chimei (*1917) G     (5) +0
Haraguchi, Noriyuki (*1946) G     (46) +0
Hi Red Center [Hai Reddo Sentā], [Jirō Takamatsu, Genpei Akasegawa, Natsuyuki Nakanishi] (1963 - 1964) G     (3) +0
Hosoe, Eikô (*1933) G     (19) +0
ICHIYANAGI, Toshi (*1933) G     (3) +0
IKEDA, Tatsuo (*1928) G     (4) +0
ISHII, Shigeo (1933 - 1962) G     (7) +0
Ichimura, Tetsuya (*1930) G     (3) +0
Iimura, Takahiko (*1937) G     (15) +0
Isozaki, Arata (1931 - 2022) G     (16) +0
JŌNOUCHI, Motoharu (*1935) G     (1) +0
KATSURAGAWA, Hiroshi G     (1) +0
KAWABATA, Minoru (1911 - 2001) G     (11) +0
KIKUHATA, Mokuma (*1935) G     (4) +0
KIKUTAKE, Kiyonori (1928 - 2011) G     (7) +0
KOJIMA, Nobuaki (*1935) G     (3) +0
KUDŌ, Tetsumi (1935 - 1990) G     (40) +0
Kamekura, Yūsaku (1915 - 1997) G     (2) +0
Kawada, Kikuji (*1933) G     (11) +0
Kawaguchi, Tatsuo (*1940) G     (7) +0
Kawara, On (1933 - 2014) G     (180) +0
Kitadai, Shōzō (1921 - 2001) G     (2) +0
Kitadai & Ōtsuji, [Kitadai Shōzō 1921-2003 & Ōtsuji Kiyoji *1923-2001] G     (1) +0
Kubota, Shigeko (1937 - 2015) G     (47) +0
Kurokawa, Kishō (1934 - 2007) G     (12) +0
Kusama, Yayoi (*1929) G     (222) +0
LEE, Ufan [Yi U-hwan] (*1936) G     (82) +0
MIKI, Tomio (1937 - 1978) G     (6) +0
MOTONAGA, Sadamasa (1922 - 2011) G     (20) +0
Madokoro, Saori (Akutagawa) (1924 - 1966) G     (1) +0
Maeda, Jōsaku (1926 - 2007) G     (7) +0
Matsumoto, Toshio (*1932) G     (4) +0
Moriyama, Daidō (*1938) G     (49) +0
Murakami, Saburō (1925 - 1996) G     (15) +0
Nakamura, Hiroshi (*1932) G     (4) +0
Nakanishi, Natsuyuki (*1935) G     (19) +0
Narita, Katsuhiko (*1944) G     (2) +0
OKAMOTO, Tarō (1911 - 1996) G     (12) +0
Oikawa, Masamichi (*1939) G     (1) +0
Okanoue, Toshiko (*1928) G     (2) +0
Ono, Yōko (*1933) G     (135) +1
SHIOMI, Mieko (Chieko) (*1938) G     (19) +0
Sekine, Nobuo (1942 - 2019) G     (11) +0
Shinohara, Ushio (*1933) G     (13) +0
Shiraga, Kazuo (1924 - 2008) G     (31) +0
Sugiura, Kohei (*1932) G     (1) +0
TAKAMATSU, Jirō (1936 - 1998) G     (28) +0
TATEISHI, Tiger [Kōichi] (1941 - 1998) G     (10) +0
Tanaka, Atsuko (1932 - 2005) G     (38) +0
Tange, Kenzō (1913 - 2005) G     (1) +0
Tōmatsu, Shōmei (1930 - 2012) G     (24) +0
YAMAGUCHI, Katsuhiro (*1928) G     (7) +0
Yamashita, Kikuji (1919 - 1986) G     (7) +0
Yasunao, Tone (*1935) G     (13) +0
Yokoo, Tadanori (*1936) G     (15) +0
Yoshimura, Masunobu (1932 - 2011) G     (3) +0
Zero Jigen, [Zero Dimension] (1962 - 1972) G     (1) +0
Ōtsuji & Yamaguchi, [Ōtsuji Kiyoji 1923-2001 & Yamaguchi Katsuhiro *1928] G     (1) +0
Ōtsuji & Yasuhiro & Tsuji, [Ōtsuji Kiyoji & Yasuhiro Ishimoto & Tsuji Saiko] G     (1) +0