Museum | Museum of Modern Art - MoMA (2/7)

11 West 53rd Street
USA - New York NY 10019 - United States Google Map
T.: +1 - 212 - 708 9400
Web: http://www.moma.org/ Email:

https://www.artist-info.com/museum/MoMA-27

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

The Russian Avant-Garde Book 1910-1934
 - The Judith Rothschild Foundation Gift

Altman, Nathan Isayevich (1889 - 1970) G Mar 2002 - May 2002   (53) +0
Bazhbeuk-Melikyan, Aleksandr (1891 - 1966) G   (1) +0
Burljuk, David Davidovich (1882 - 1967) G   (74) +0
Burljuk, Vladimir Davidovich (1886 - 1917) G   (34) +0
Chagall, Marc (1887 - 1985) G   (559) +0
Chernikhov [Tschernichow], Yakov Georgievich (1889 - 1951) G   (18) +0
Ermilov, Vasily Dmitrievich (1894 - 1968) G   (31) +0
Ermolaeva, Vera Mikhailovna (1893 - 1938) G   (14) +0
Filonov, Pawel Nikolajevitsch (1882 - 1941) G   (32) +0
Gamrekeli, Irakli (1894 - 1943) G   (2) +0
Gan, Alexej Michailowitsch (1883 - 1940) G   (8) +0
Goncharova, Natalia Sergeyevna (1881 - 1962) G   (135) +0
Gordeziani, Beno (1894 - 1975) G   (1) +0
Granovski, Naum S. (1898 - 1971) G   (4) +0
Gudiashvili, Lado (1896 - 1980) G   (2) +0
Iliazd, [Ilya Zdanevič] (1894 - 1975) G   (12) +0
Kalashnikov, Mikhail G   (1) +0
Kamensky, Vasilli Vasilievich (1884 - 1961) G   (18) +0
Kliunkov [Kliun], Ivan Vasilievich (1873 - 1943) G   (81) +0
Klutsis, Gustav Gustavowitsch (1895 - 1938) G   (89) +0
Kruchenykh, Alexei Eliseevich (1886 - 1968) G   (10) +0
Kulagina, Valentina Nikifirowna (1902 - 1987) G   (19) +0
Kulbin, Nicolai Ivanovitch (1868 - 1917) G   (13) +0
Larionov, Mikhail Fyodorovich (1881 - 1964) G   (106) +0
Lebedev, Vladimir Vasil'evich (1891 - 1967) G   (24) +0
Lenina, Iazyk G   (1) +0
Lissitzky, El [Lazar Markovich] (1890 - 1941) G   (267) +0
Lissitzky & Tschichold, [El Lissitzky & Jan Tschichold] G   (2) +0
Malevich, Kazimir Severinovich (1879 - 1935) G   (287) +0
Maslianenko, Mikhail G   (2) +0
Mayakovsky, Vladimir Vladimirovic (1893 - 1930) G   (22) +0
Moskvy, Stroitelstvo G   (1) +0
Podgaevskii, Sergei (1889 - 1953) G   (2) +0
Prusakow, Nikolaj Petrowitsch (1900 - 1952) G   (11) +0
Rodchenko, Aleksander Mikhailovich (1891 - 1956) G   (218) +0
Rogovin, Nikolay Efimovich G   (2) +0
Rozanova, Olga Vladimirovna (1886 - 1918) G   (79) +0
Sdanewitsch, Kirill Michailowitsch (1892 - 1969) G   (9) +0
Semenko, Mykhailo Vasylovyc (1892 - 1937) G   (1) +0
Senkin, Sergej Jakowlewitsch (1894 - 1963) G   (21) +0
Shteiner, L. G   (1) +0
Shymkov, Oleh G   (1) +0
Sokolov, Nikolai Alexandrowitsch (1903 - 2000) G   (3) +0
Stenberg, Georgij Awgustowitsch (1900-1933) & Wladimir Awgustowitsch (1899-1982) G   (36) +0
Stepanova, Varvara Fjodorowna (1894 - 1958) G   (65) +0
Strakhov-Braslavski, Adolf Iossifowitsch (1896 - 1979) G   (6) +0
Tatlin, Vladimir Yevgrafovich (1885 - 1953) G   (109) +0
Telingater, Solomon Benediktowitsch (1903 - 1969) G   (21) +0
Terentiev, Igor Gerasimovich (1892 - 1937) G   (1) +0
Turova, Ekaterina G   (1) +0
Waliszewski, Zygmunt (1897 - 1936) G   (2) +0
Rowell, Margit (*1937) (curator)       (4) +0
Wye, Deborah (curator)       (6) +0