Gallery | Galerie Martina Detterer

Hanauer Landstraße 20-22
D - 60314 Frankfurt am Main - Germany Google Map
T.: +49 (0) 69 - 49 16 13
Web: http://www.detterer.de Email: mail@detterer.de

https://www.artist-info.com/museum/Martina-Detterer

See also page on1 WorldCat-Identity Link
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Vielen Dank, auf Wiedersehen

Ammann, Judith (*1966) G Oct 2016 - Nov 2016   (9) +0
Baumkötter, Stephan (*1958) G   (35) +0
Beinroth, Valentin (*1974) G   (11) +0
Brooks, James (*1974) G   (12) +0
Buck, Thomas G   (5) +0
Chkoutova, Sevda (*1978) G   (9) +0
Cornec, Jean-Luc (*1955) G   (14) +0
Diergarten, Götz (*1972) G   (31) +0
Flinzer, Jochen (*1959) G   (43) +0
Frensch, Norbert (*1960) G   (18) +0
Gasteiger, Jakob (*1953) G   (36) +0
Heber, Peter (*1956) G   (12) +0
Hirschfeld, Niclas Wilhelm G   (1) +0
Jansen, Julia (*1972) G   (19) +0
Jurt, Jacqueline (*1973) G   (6) +0
Kaminsky, Anne (*1971) G   (12) +0
Klümpen, Robert (*1973) G   (28) +1
Lehanka, Marko (*1961) G   (46) +0
Lewandowsky, Via (*1963) G   (80) +0
Loo, Simone van de (*1963) G   (5) +0
Meister, Ulrich (*1947) G   (40) +0
Mosher, Kirsten (*1963) G   (21) +0
Muschel, Gabriele (*1941) G   (12) +0
Müll, Arnika (*1978) G   (5) +0
Padgett, Laura J. (*1958) G   (28) +0
Prulhière, Edouard (*1965) G   (3) +0
Rappenecker, Gert (*1955) G   (16) +0
Reiter, Michael (*1952) G   (30) +0
Röhrscheid, Anke (*1965) G   (20) +0
Rösel, Peter (*1966) G   (48) +0
Schappert, Roland (*1959) G   (18) +0
Stumpf, Manfred (*1957) G   (61) +0
Toroni, Niele (*1937) G   (83) +0
Urban, Tatiana (*1970) G   (13) +0
Völker, Cornelius (*1965) G   (40) +0
Weber, Heike (*1962) G   (42) +0
Xue, Lei (*1974) G   (7) +0