Non-Profit | ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie

Lorenzstraße 19
D - 76135 Karlsruhe - Germany Google Map
T.: +49 (0) 721 - 8100 0
Web: http://zkm.de/ Email: info@zkm.de

https://www.artist-info.com/museum/ZKM-Karlsruhe

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Move on Asia
 - Video Art in Asia. 2002 to 2012

Chen, Xiaoyun G Feb 2013 - Aug 2013   (3) +0
Cheng, Chilai Howard G   (1) +0
Cheung, Hong Sang Enoch G   (1) +0
DONG, Wensheng (*1970) G   (4) +0
Dar, Vishal K. (*1976) G   (4) +0
Ganesh, Chitra (*1975) G   (15) +0
Gao, Shiqiang (*1971) G   (3) +0
Gupta, Shilpa (*1976) G   (35) +0
HU, Jieming (*1957) G   (11) +0
Jin, Feng G   (2) +0
Joag, Tushar (*1966) G   (8) +0
Kan, Xuan G   (11) +0
Keung, Hung G   (2) +0
Kong, Khong Chang G   (1) +0
Kulkarni, Shakuntala (*1950) G   (4) +0
LIANG, Yue (*1979) G   (7) +0
LU, Chunsheng (*1968) G   (11) +0
Li, Pinghu G   (1) +0
Li, Yongbin (*1963) G   (6) +0
MIAO, Xiaochun (*1964) G   (19) +0
Ma, Qiusha (*1982) G   (4) +0
Malani, Nalini (*1946) G   (25) +0
Mandal, Susanta (*1965) G   (10) +0
SONG, Dong (*1966) G   (29) +0
SONG, Tao G   (10) +0
Samant, Sharmila (*1967) G   (5) +0
Shah, Tejal (*1979) G   (21) +0
Shende, Valay (*1980) G   (2) +0
Shivan, Shine (*1982) G   (2) +0
Siu, Eric G   (1) +0
Thukral & Tagra, [Jiten Thukral *1976 & Sumir Tagra *1979] G   (9) +0
WANG, GongXin (*1960) G   (13) +0
WANG, Jian Wei (*1958) G   (35) +0
Wong, Aidan G   (2) +0
Wong, Morgan G   (2) +0
Woo, Tam Shiu G   (1) +0
XU, Zhen (*1977) G   (29) +0
YANG, FuDong (*1971) G   (49) +0
ZHAO, Liang (*1971) G   (15) +0
Zhang, Qing G   (2) +0
Zhao, Yao (*1981) G   (4) +0
Zheng, Bo G   (5) +0
Zhou, Hongxian G   (1) +0
Offert, Fabian (curator)       (1) +0
Serexhe, Bernhard (*1950) (curator)       (2) +0
Suh, Jinsuk (curator)       (1) +0