Non-Profit | Winnipeg Art Gallery - WAG

300 Memorial Boulevard
CND Winnipeg Manitoba R3C 1V1 - Canada Google Map
T.: +1 - 204 - 786 6641
Web: http://wag.ca/ Email: inquiries@wag.ca

https://www.artist-info.com/museum/WAG

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Spirit of Ukraine
 - 500 Years of Painting

Bilokur, Kateryna Vasylivna (1900 - 1961) G Aug 1991 - Nov 1991   (1) +0
Bodarevsky, Nikolay Kornilievich (1850 - 1921) G   (1) +0
Bogomazov, Aleksandr Konstantinovich (1880 - 1930) G   (22) +0
Boychuk, Mykhailo Lwowytsch (1882 - 1937) G   (8) +0
Boychuk, Tymofii Lvovych (1896 - 1922) G   (3) +0
Bukovetsky, Evgeny Osipovich (1866 - 1948) G   (2) +0
Burachek, Mykola Hryhorowytsch (1871 - 1942) G   (1) +0
Burljuk, David Davidovich (1882 - 1967) G   (75) +0
Erdeli, Adalbert Mykhailovych (1891 - 1955) G   (1) +0
Exter, Alexandra Alexandrovna (1882 - 1949) G   (123) +0
Horonovych, Andrii (1818 - 1889) G   (1) +0
Hvozdyk, Kyrylo (1895 - 1981) G   (2) +0
Kasperovych, Mykola (1885 - 1938) G   (3) +0
Kholodny, Petro Ivanovych (1876 - 1930) G   (3) +0
Kostandi, Kiriak Konstantinovič G   (1) +0
Kramarenko, Lev Yurievich (1888 - 1942) G   (4) +0
Krasitsky, Fotiy Stepanovich (1873 - 1944) G   (1) +0
Krychevsky, Fedir Hryhorovych (1879 - 1947) G   (6) +0
Kuznetsov, Nikolay Dmitrievich (1850 - 1929) G   (4) +0
Levchenko, Petr Alexeevich (1856 - 1917) G   (1) +0
Maksimovych, Vsevolod (1894 - 1914) G   (3) +0
Manaylo, Fedor Fedorovich (1910 - 1978) G   (1) +0
Manievich, Abraham Anschelowitsch (1881 - 1942) G   (8) +0
Meller, Vadim Georgijewitsch (1884 - 1962) G   (12) +0
Mokrytzky, Apollon (1810 - 1870) G   (1) +0
Murashko, Oleksandr Oleksandrovič (1875 - 1919) G   (3) +0
Novakivsky, Oleksa Kharlampiĭovych (1872 - 1935) G   (3) +0
Orlovsky, Vladimir Donatovich (1842 - 1914) G   (2) +0
Padalka, Ivan Ivanovich (1894 - 1937) G   (5) +0
Palmov, Victor Nikanorowich (1888 - 1929) G   (12) +0
Pavlenko, Oksana Trofimovna (1895 - 1991) G   (2) +0
Petrizkij, Anatolij Galaktjono (1895 - 1964) G   (14) +0
Pymonenko, Mykola Kornylovych (1862 - 1912) G   (1) +0
Repin, Ilja Jefimowitsch (1844 - 1930) G   (15) +0
Rokytsky, Mykola (1901 - 1944) G   (4) +0
Sahaidachny, Yevhen (1886 - 1961) G   (2) +0
Sedliar, Vasyl Teofanovych (1899 - 1937) G   (8) +0
Shevchenko, Taras Hryhorovych (1814 - 1861) G   (1) +0
Shovkunenko, Oleksii Oleksiiovych (1884 - 1974) G   (1) +0
Shternberg, Vasyl (1818 - 1845) G   (1) +0
Sokolov, Ivan Ivanovich (1823 - 1918) G   (1) +0
Sokolovsky, Grigory (1902 - 1990) G   (2) +0
Svitoslavsky, Serhiy (1857 - 1931) G   (1) +0
Tkachenko, Mikhail Stepanovich (1860 - 1916) G   (2) +0
Tropinin, Vasily Andreevich (1776 - 1857) G   (2) +0
Trush, Ivan Ivanovich (1869 - 1941) G   (2) +0
Trutovsky, Konstantin Alexandrovich (1826 - 1893) G   (1) +0
Vasylkivsky, Serhii Ivanovych (1854 - 1917) G   (1) +0
Zhemchuzhnikov, Lev Mikhailovich (1828 - 1912) G   (1) +0