Gallery | Tilton Gallery

8 East 76 Street
USA - New York NY 10021 - United States Google Map
T.: +1 - 212 - 737 2221
Web: http://www.jacktiltongallery.com/ Email: info@jacktiltongallery.com

https://www.artist-info.com/museum/Tilton-Gallery

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Jiang Hu
 - Chinese Contemporary Art

CUI, Xiu Wen (*1970) G May 2006 - Jun 2006   (11) +0
Feng, Zhengjie (*1968) G   (6) +0
GU, Dexin (*1962) G   (21) +0
GU, Wenda (*1955) G   (24) +0
GUAN, Wei (*1957) G   (4) +0
He, Sen (*1968) G   (3) +0
LIN, Yilin (*1964) G   (17) +0
LIU, Wei (*1972) G   (19) +0
Lu, Hao (*1969) G   (13) +0
MA, Liuming (*1969) G   (17) +0
Mewe Design Association, G   (1) +0
NI, Haifeng (*1964) G   (10) +0
Peng, Yu (*1974) G   (4) +0
SUI, JianGou (*1956) G   (18) +0
SUN, Yuan (*1972) G   (6) +0
UNMASK, G   (4) +0
WANG, Bo G   (1) +0
WANG, Guangyi (*1956) G   (13) +0
WANG, Jian Wei (*1958) G   (35) +0
WANG, Luyan (*1956) G   (2) +0
WANG, Youshen (*1964) G   (11) +0
WU, ShanZhuan (*1960) G   (13) +0
Wang, Yin (*1964) G   (6) +0
XIANG, Xishi G   (1) +0
XU, Tan (*1957) G   (19) +0
Xiang, Jing G   (2) +0
Yang, Shaobin (*1963) G   (21) +0
Yue, Minjun (*1962) G   (19) +0
ZENG, Hao (*1963) G   (5) +0
ZENG, Li G   (2) +0
Zeng, Fanzhi (*1964) G   (12) +0
Zhang, Xiaogang (*1958) G   (14) +0
Zhang, Xiaotao G   (7) +0
Zhao, Gang (*1961) G   (9) +0
Zhu, Jia (*1963) G   (14) +0
HUANG, Zhuan (1958 - 2016) (curator)       (1) +0