Museum | Solomon R. Guggenheim Museum - SRGM

1071 Fifth Avenue
USA - New York NY 10128 - United States Google Map
T.: +1 - 212 - 423 3500
Web: http://www.guggenheim.org/ Email:

https://www.artist-info.com/museum/Solomon-R-Guggenheim-Museum

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Gutai
 - Splendid Playground

Azuma, Sadami (*1927) G Feb 2013 - May 2013   (1) +0
Fujikawa, Tōichirō (*1922) G   (1) +0
Funai, Yutaka (*1932) G   (1) +0
HORIO, Sadaharu (1939 - 2018) G   (5) +0
Hashigami, Yoshiko (*1934) G   (1) +0
Horio, Akiko (*1937) G   (1) +0
IMAI, Norio (*1946) G   (3) +0
Imanaka, Kumiko (*1939) G   (3) +0
Isetani, Kei (*1920) G   (1) +0
Kanayama, Akira (1924 - 2006) G   (14) +0
Kanno, Seiko (1933 - 1988) G   (2) +0
Kawamura, Sadayuki (*1940) G   (1) +0
Kikunami, Jōji (1923 - 2008) G   (1) +0
Kinashi, Aine [Shioya Yoshihiko] (1929 - 1986) G   (1) +0
Kinoshita, Toshiko G   (1) +0
Kitani, Shigeki (1929 - 2009) G   (2) +0
MASANOBU, Masatoshi (1911 - 1995) G   (2) +0
MATSUTANI, Takesada (*1937) G   (18) +0
MOTONAGA, Sadamasa (1922 - 2011) G   (20) +0
Maekawa, Tsuyoshi (*1936) G   (2) +0
Matsuda, Yutaka (1942 - 1998) G   (1) +0
Mizuguchi, Kyōichi (*1932) G   (1) +0
Moriuchi, Keiko (*1943) G   (1) +0
Mukai, Shūji (*1939) G   (5) +0
Murakami, Saburō (1925 - 1996) G   (15) +0
Nabekura, Takehiro (*1940) G   (1) +0
Nakahashi, Kōichi (*1906) G   (1) +0
Naohara, Michimasa (1941 - 1995) G   (1) +0
Nasaka, Senkichirō (*1923) G   (1) +0
Nasaka, Yūko (*1938) G   (2) +0
Okada, Hiroshi (*1923) G   (1) +0
Okamoto, Hajime (*1912) G   (1) +0
Onoda, Minoru (1937 - 2008) G   (4) +0
Sakamitsu, Noboru G   (1) +0
Sakamoto, Masaya (*1928) G   (1) +0
Sekine, Yoshio (1922 - 1988) G   (5) +0
Shibata, Takeshi (*1932) G   (1) +0
Shimamoto, Shōzō (1928 - 2013) G   (14) +0
Shiraga, Fujiko (*1928) G   (7) +0
Shiraga, Kazuo (1924 - 2008) G   (31) +0
Sumi, Yasuo (*1925) G   (1) +0
Tai, Satoshi (1939 - 1971) G   (2) +0
Takasaki, Motonao (*1923) G   (1) +0
Tanaka, Atsuko (1932 - 2005) G   (36) +0
Tanaka, Ryūji (*1927) G   (1) +0
Tsubouchi, Teruyuki (*1927) G   (1) +0
Tsujimura, Shigeru G   (1) +0
UEMAE, Chiyū (*1920) G   (3) +0
Ueda, Tamiko (*1909) G   (1) +0
Ukita, Yōzō (1924 - 2013) G   (2) +0
Watanabe, Hiroshi (*1921) G   (1) +0
YAMAZAKI, Tsuruko (*1929) G   (4) +0
YOSHIHARA, Jirō (1905 - 1972) G   (15) +0
Yoshida, Minoru (1935 - 2010) G   (1) +0
Yoshida, Toshio (1928 - 1997) G   (3) +0
Yoshihara, Hideo (1931 - 2007) G   (1) +0
Yoshihara, Michio (1933 - 1996) G   (5) +0
Ōhara, Kimiko (*1934) G   (1) +0
Ōno, Itoko G   (1) +0
Munroe, Alexandra (*1957) (curator)       (4) +0