Museum | Museum Kurhaus Kleve

Tiergartenstraße 41
D - 47533 Kleve
T.: +49 (0) 2821 - 75 01 15
Web: http://www.museumkurhaus.de/ Email: info@museumkurhaus.de

https://www.artist-info.com/museum/Museum-Kurhaus-Kleve

See also page on1
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

11. Salon der Künstler

Baumgartner, Franz (*1962) G Mar 2010 - Apr 2010   (26) +0
Borkelmann, Gerd G   (3) +0
Bruinewoud, Cornelia G   (2) +0
Dams, Brigitte (*1965) G   (6) +0
Grünspek, Janusz (*1970) G   (3) +0
Heumen-Lucas, Gitta van (*1936) G   (5) +0
Hülswitt, Gunther G   (3) +0
Kühnapfel, Thomas (*1966) G   (5) +0
Lemmens, André G   (1) +0
Martell, Zhenia Couso G   (2) +0
OSTER+KOEZLE, [Willy Oster, SG Koezle] G   (8) +0
Oster, Willy (*1950) G   (9) +0
Otto, Peter G   (3) +0
Poorten, Fritz G   (1) +0
Roesch, Paula G   (1) +0
Thomsen, Dini G   (6) +0
Zijp, Ivonne G   (1) +0
Zins, Günther (*1951) G   (9) +0