Museum | Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris - MAM (1/2)

11, avenue Président-Wilson
F - 75116 Paris - France Google Map
T.: +33 (0) 1 - 53 67 40 00
Web: http://www.mam.paris.fr/ Email:

https://www.artist-info.com/museum/MAM-1

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Dans l'oeil du critiqu
 - Bernard Lamarche-Vadel

Abbott, Bérénice (1898 - 1991) G May 2009 - Sep 2009   (117) +0
Albérola, Jean-Michel (*1953) G   (30) +0
Arman, [Armand Pierre Fernandez] (1928 - 2005) G   (247) +0
Baltz, Lewis (1945 - 2014) G   (79) +1
Barrier, Christiane (*1948) G   (1) +0
Barré, Martin (1924 - 1993) G   (30) +0
Bazin, Philippe (*1954) G   (12) +0
Berka, Ladislav Emil (1907 - 1993) G   (10) +0
Bertrand, Jean-Pierre (*1937) G   (21) +0
Beuys, Joseph (1921 - 1986) G   (676) +1
Blais, Jean-Charles (*1956) G   (33) +0
Blanchard, Rémi (1958 - 1993) G   (5) +0
Blaussyld, Maurice (*1960) G   (2) +0
Boisrond, François (*1959) G   (13) +0
Bouchony, Olivier de (*1948) G   (1) +0
Boudinet, Daniel (1945 - 1990) G   (4) +0
Brecht, George (1926 - 2008) G   (112) +0
Calle, Sophie (*1953) G   (133) +0
Carjat, Etienne (1828 - 1906) G   (9) +0
Cartier-Bresson, Henri (1908 - 2004) G   (172) +0
Chevalier, Florence (*1955) G   (1) +0
Claass, Arnaud (*1949) G   (5) +0
Colomb, Denise (1902 - 2004) G   (4) +0
Combas, Robert (*1957) G   (34) +0
César, [César Baldaccini] (1921 - 1998) G   (117) +0
Degottex, Jean (1918 - 1988) G   (27) +0
Dietman, Erik (1937 - 2002) G   (33) +0
Dieuzaide, Michel (*1951) G   (1) +0
Dollà, Noël (*1945) G   (11) +0
Dolémieux, Pascal (*1953) G   (2) +0
Evans, Walker (1903 - 1975) G   (170) +0
Facchetti, Paul (1912 - 2010) G   (12) +0
Faigenbaum, Patrick (*1954) G   (26) +0
Fenoÿl, Pierre de (1945 - 1987) G   (3) +0
Filliou, Robert (1926 - 1987) G   (109) +0
Friedlander, Lee (*1934) G   (136) +0
Frith, Francis (1822 - 1898) G   (19) +0
Frize, Bernard (*1954) G   (67) +0
Garouste, Gérard (*1946) G   (23) +0
Gasiorowski, Gérard (1930 - 1986) G   (22) +0
Gibson, Ralph (*1939) G   (56) +0
Guillot, Yves (*1951) G   (3) +0
Hatláková, Jaroslava (1904 - 1989) G   (6) +0
Hervais, Guy G   (1) +0
Hoëppe, Noëlle (*1958) G   (3) +0
Hucleux, Jean-Olivier (1923 - 2012) G   (8) +0
Kertész, André (1894 - 1985) G   (142) +0
Klossowski, Pierre (1905 - 2001) G   (19) +0
Kollar, François (1904 - 1979) G   (13) +0
Kühn, Heinrich (1866 - 1944) G   (31) +0
Leingre & Monier, [Guillaume Leingre & Lionel Monier] G   (1) +0
Man Ray, [Emmanuel Rudinski] (1890 - 1976) G   (491) +0
Merz, Mario (1925 - 2003) G   (234) +0
Milovanoff, Christian (*1948) G   (4) +0
Mosset, Olivier (*1944) G   (119) +0
Mylayne, Jean-Luc (*1946) G   (13) +0
Nadar, [Gaspard-Félix Tournachon] (1820 - 1910) G   (33) +0
Newton, Helmut (1920 - 2004) G   (73) +0
Nori, Claude (*1949) G   (3) +0
Opałka, Roman (1931 - 2011) G   (55) +0
Panamarenko, [Henry van Herwegen] (1940 - 2019) G   (120) +0
Pesce, Bernard (*1953) G   (1) +0
Pincemin, Jean-Pierre (*1944) G   (24) +0
Plossu, Bernard (*1945) G   (23) +0
Péry, Anne G   (2) +0
Rabot, Hervé (*1951) G   (2) +0
Rault, Jean (*1949) G   (3) +0
Renger-Patzsch, Albert (1897 - 1966) G   (109) +0
Reverdot, Jean-Philippe (*1952) G   (3) +0
Rheims, Bettina (*1952) G   (41) +0
Rheims, Bettina (*1952) G   (41) +0
Ronis, Willy (1910 - 2009) G   (28) +0
Rosa, Hervé di (*1959) G   (17) +0
Rousse, Georges (*1947) G   (69) +0
Ruff, Thomas (*1958) G   (268) +0
Réquillart, Bruno (*1947) G   (4) +0
Salomone, Yvan (*1957) G   (11) +0
Sanejouand, Jean-Michel (*1934) G   (14) +0
Serra, Richard (*1939) G   (396) +0
Shunk & Kender, [Harry Shunk 1924-2006 & John Kender 1937-2009] G   (1) +0
Springs, Alice [June Newton] (*1923) G   (9) +0
Stieglitz, Alfred (1864 - 1946) G   (139) +0
Sudek, Josef (1896 - 1976) G   (49) +0
Sénadji, Magdi (*1950) G   (4) +0
Tahara, Keiichi (*1951) G   (7) +0
Thaden, Barbara (*1960) G   (5) +0
Trassard, Jean-Loup (*1933) G   (2) +0
Trémorin, Yves (*1959) G   (9) +0
Télémaque, Hervé (*1937) G   (39) +0
Umbo, [Otto Umbehr] (1902 - 1980) G   (57) +0
Vallet, Pierre (*1953) G   (1) +0
Vautier, Ben (*1935) G   (132) +0
Velde, Bram van (1895 - 1981) G   (33) +0
Villeglé, Jacques Mahé de la (*1926) G   (68) +0
Viollet, Catherine (*1955) G   (1) +0
Weegee, [Arthur Fellig] (1899 - 1968) G   (72) +0
Weiss, Sabine (*1924) G   (13) +0
Zagari, Carmelo (*1957) G   (4) +0
Gokalp, Sébastien (curator)       (6) +0