Museum | Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen

Regierungsstraße 4-6
D - 39104 Magdeburg - Germany Google Map
T.: +49 (0) 391 - 56 50 20
Web: http://www.kunstmuseum-magdeburg.de Email: info@kunstmuseum-magdeburg.de

https://www.artist-info.com/museum/Kunstmuseum-Kloster-Unser-Lieben-Frauen

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Standort Alltag
 - Everyday Ideologies

Broersen & Lucács, [Persijn Broersen *1974 & Margit Lucács *1973] G Sep 2008 - Jan 2009   (3) +0
Brohm, Joachim (*1955) G   (42) +0
Granat, Amy (*1976) G   (20) +0
Günther, Ingo (*1957) G   (45) +0
Herold, Jörg (*1965) G   (49) +0
Kettner, Iris (*1968) G   (8) +0
Kneffel, Karin (*1957) G   (53) +0
Kolk, Douglas (*1963) G   (19) +0
Landau, Sigalit (*1969) G   (31) +0
Muñoz, Juan (1953 - 2001) G   (90) +0
Newman, Chris (*1958) G   (107) +2
Ottersbach, Heribert C. (*1960) G   (43) +0
Perret, Maï-Thu (*1976) G   (55) +0
Ross, Judith Joy (*1946) G   (27) +0
Voit, Robert (*1969) G   (21) +0
Zielony, Tobias (*1973) G   (44) +0