Gallery | Johanna Breede Photokunst

Fasanenstraße 69
D - 10719 Berlin - Germany Google Map
T.: +49 30 - 88913590
Web: http://www.johanna-breede.com/ Email: photokunst@breede.de

https://www.artist-info.com/museum/Johanna-Breede

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Männer

Bergemann, Sibylle (1941 - 2010) G Jan 2014 - Mar 2014   (41) +0
Birt, Michael (*1953) G   (2) +0
Hajek-Halke, Heinz (1898 - 1983) G   (53) +0
Höpker, Thomas (*1936) G   (25) +0
Kilian, Hannes (1909 - 1999) G   (15) +0
Kleber, Birgit (*1956) G   (17) +0
Lebeck, Robert (1929 - 2014) G   (41) +0
List, Herbert (1903 - 1975) G   (72) +0
Moses, Stefan (1928 - 2018) G   (40) +0
Ossip, (*1952) G   (2) +0
Ottinger, Ulrike (*1942) G   (39) +0
Presser, Beat (*1952) G   (13) +0
Rock, Sheila G   (10) +0
Ruetz, Michael (*1940) G   (31) +0
Scheler, Max (1928 - 2003) G   (16) +0
Schulze el Dowy, Gundula (*1954) G   (40) +0
Strelow, Liselotte (1908 - 1981) G   (30) +0
Székessy, Karin (*1939) G   (33) +0
Tobias, Herbert (1924 - 1982) G   (16) +0
Wyss, Kurt (*1936) G   (10) +0