Non-Profit | Internationale Kunstausstellung Dresden 1926

Georg-Treu-Platz 1
D -01067 Dresden - Germany Google Map
T.:
Web: Email:

https://www.artist-info.com/museum/Internationale-Kunstausstellung-Dresden-1926

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Internationale Kunstausstellung Dresden 1926 (3/6)
 - Malerei - Dresdner Abteilung

Altenkirch, Otto (1875 - 1945) G Jun 1926 - Sep 1926   (12) +0
Bantzer, Carl Ludwig Noah (1857 - 1941) G   (24) +0
Barcinski, Henoch [Henryk] (1896 - 1944) G   (2) +0
Baum, Paul (1859 - 1932) G   (63) +0
Beckert, Fritz (1877 - 1962) G   (12) +0
Berndt, Siegfried (1880 - 1946) G   (10) +0
Birnstengel, Richard (1881 - 1968) G   (15) +0
Buchwald-Zinnwald, Erich (1884 - 1972) G   (12) +0
Böckstiegel, Peter August (1889 - 1951) G   (50) +0
Cassel, Pol [Paul Ernst Karl] (1892 - 1945) G   (22) +0
Cilio-Jensen, Anton (1875 - 1959) G   (4) +0
Dietsch, Ernst (1893 - 1963) G   (4) +0
Dietze, Ernst Richard (1880 - 1961) G   (20) +0
Dorsch, Ferdinand (1875 - 1938) G   (18) +0
Feldbauer, Max Joseph (1869 - 1948) G   (34) +0
Felixmüller, Conrad (1897 - 1977) G   (120) +0
Fraass, Erich (1893 - 1974) G   (13) +0
Garten, Otto (1902 - 2000) G   (4) +0
Geißler, Robert Paul (1874 - 1954) G   (4) +0
Gelbke, Georg Hermann (1882 - 1947) G   (14) +0
Griebel, Otto (1895 - 1972) G   (34) +0
Grundig, Hans (1901 - 1958) G   (42) +0
Gußmann, Otto (1869 - 1926) G   (8) +0
Hahn, Karl (1892 - 1980) G   (4) +0
Hanner, Hanns (1883 - 1966) G   (6) +0
Heckrott, Wilhelm (1890 - 1964) G   (27) +0
Hegenbarth, Josef (1884 - 1962) G   (65) +0
Henke, Ulrich (*1896) G   (4) +0
Hettner, Hermann Otto (1875 - 1931) G   (23) +0
Hofmann, Ludwig von (1861 - 1945) G   (94) +0
Hofmann-Juan, Fritz Max (1873 - 1937) G   (12) +0
Illmer, Willy (1899 - 1968) G   (3) +0
Jacob, Walter (1893 - 1964) G   (21) +0
Kretzschmar, Bernhard (1889 - 1972) G   (45) +0
Kröner, Karl (1887 - 1972) G   (15) +0
Kuehl, Gotthardt Johann (1850 - 1915) G   (58) +0
Kunze, Alfred (1866 - 1943) G   (3) +0
Lachnit, Wilhelm (1899 - 1962) G   (42) +0
Lange, Hermann (1890 - 1939) G   (4) +0
Lange, Otto [Ottolange] (1879 - 1944) G   (47) +0
Lehmann, Herbert (1890 - 1946) G   (8) +0
Mackowsky, Siegfried (1878 - 1941) G   (11) +0
Meister, Otto (1887 - 1969) G   (9) +0
Meyer-Buchwald, Gustav (1881 - 1918) G   (6) +0
Mitschke-Collande, Constantin von (1884 - 1956) G   (27) +0
Mühler, Ernst Alfred (1898 - 1968) G   (5) +0
Müller, Bernhard (1880 - 1965) G   (9) +0
Müller, Richard (1874 - 1954) G   (40) +0
Müller, Wolfgang [Wolfgangmüller] (1877 - 1949) G   (10) +0
Nadler, Hans (1879 - 1958) G   (7) +0
Oberhoff, Paul (1884 - 1960) G   (11) +0
Ockert, Erich (1889 - 1953) G   (10) +0
Oehme, Hanns (1899 - 1944) G   (9) +0
Otto, Rudolf (1887 - 1962) G   (14) +0
Paul, Karl (*1890) G   (3) +0
Plate, Anna (1871 - 1941) G   (2) +0
Poetzsch, Paul (1858 - 1936) G   (5) +0
Rosenhauer, Theodor (1901 - 1996) G   (20) +0
Rossow, Otto Franz (1868 - 1927) G   (6) +0
Rudolph, Arthur (1885 - 1959) G   (5) +0
Rudolph, Wilhelm (1889 - 1982) G   (34) +0
Rössler, Paul Otto (1873 - 1957) G   (8) +0
Schaffer, Gustav Adolf (1881 - 1937) G   (9) +0
Schanze, Clemens Oskar (1884 - 1938) G   (3) +0
Schneider, Sascha (1870 - 1927) G   (17) +0
Scholz, Franz Richard G   (3) +0
Schubert, Otto (1892 - 1970) G   (26) +0
Siebert, Georg (1896 - 1984) G   (16) +0
Skade, Friedrich (1898 - 1971) G   (14) +0
Spank, Hans (1893 - 1962) G   (5) +0
Sterl, Robert Hermann (1867 - 1932) G   (44) +0
Trepte, Oskar (1890 - 1969) G   (5) +0
Tröger, Fritz (1894 - 1978) G   (9) +0
Unger, Hans (1872 - 1936) G   (23) +0
Walther, Carl (1880 - 1954) G   (4) +0
Wilckens, August Georg Christoph (1870 - 1939) G   (6) +0
Wilhelm, Paul (1886 - 1965) G   (22) +0
Winkelmann, Sergius (*1888) G   (4) +0
Winkler, Fritz (1894 - 1964) G   (15) +0
Zeising, Walter Ernst (1876 - 1933) G   (11) +0
Zwintscher, Oskar (1870 - 1916) G   (20) +0