Non-Profit | Haus der Kulturen der Welt - HKW

John-Foster-Dulles-Allee 10
D - 10557 Berlin (Tiergarten) - Germany Google Map
T.: +49 (0) 30 - 397 87-0
Web: http://www.hkw.de Email: info@hkw.de

https://www.artist-info.com/museum/Haus-der-Kulturen-der-Welt

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Between past and future
 - New photography and video from China

AI, Weiwei (*1957) G Mar 2006 - May 2006   (93) +0
AN, Hong (*1963) G   (9) +0
BAI, Yilou (*1968) G   (8) +0
CANG, Xin (*1967) G   (6) +0
CAO, Fei (*1978) G   (46) +0
CHEN, Lingyang (*1975) G   (11) +0
CHEN, Shaoxiong (*1962) G   (22) +0
CUI, Xiu Wen (*1970) G   (11) +0
FENG, Feng (*1966) G   (5) +0
FENG, MengBo (*1966) G   (23) +0
GAO Brothers, [GAO Qiang *1962 & GAO Zhen *1956] G   (8) +0
GU, Dexin (*1962) G   (21) +0
HAI, Bo (*1962) G   (14) +0
HONG, Hao (*1965) G   (21) +0
HONG, Lei (*1960) G   (13) +0
HU, Jieming (*1957) G   (11) +0
HUANG, Yan (*1966) G   (16) +0
JIANG, Zhi (*1971) G   (12) +0
LEONG, Sze Tsung (*1970) G   (15) +0
LI, Tianyuan (*1965) G   (6) +0
LI, Wei (*1975) G   (16) +0
LIN, Tian-miao (*1961) G   (18) +0
LIU, Jian (*1961) G   (12) +0
LIU, Wei (*1965) G   (33) +0
LIU, Wei (*1972) G   (19) +0
LIU, Zheng (*1969) G   (9) +0
LUO, Yongjin (*1960) G   (11) +0
MA, Liuming (*1969) G   (17) +0
MIAO, Xiaochun (*1964) G   (19) +0
MO, Yi (*1958) G   (6) +0
QIU, Zhijie (*1969) G   (26) +0
Rong Rong, [LU Zhirong] (*1968) G   (18) +0
SHENG, Qi (*1965) G   (7) +0
SONG, Dong (*1966) G   (29) +0
SUI, JianGou (*1956) G   (18) +0
SUN, Yuan (*1972) G   (6) +0
WANG, GongXin (*1960) G   (13) +0
WANG, Jian Wei (*1958) G   (35) +0
WANG, Jin (*1962) G   (14) +0
WANG, Jinsong (*1963) G   (12) +0
WANG, Qingsong (*1966) G   (24) +0
WANG, Wei (*1972) G   (9) +0
WANG, Youshen (*1964) G   (11) +0
WENG, Fen [Weng Peijun] (*1961) G   (11) +0
XING, Danwen (*1967) G   (15) +0
XIONG, Wenyun (*1953) G   (7) +0
XU, Zhen (*1977) G   (29) +0
YANG, FuDong (*1971) G   (49) +0
YANG, Yong (*1975) G   (8) +0
YANG, Zhen Zhong (*1968) G   (21) +0
YIN, Xiuzhen (*1963) G   (39) +0
YU, Fan (*1966) G   (5) +0
ZHAN, Wang (*1962) G   (16) +0
ZHANG, Dali (*1963) G   (15) +0
ZHANG, Huan (*1965) G   (54) +0
ZHAO, Bandi (*1963) G   (14) +0
ZHAO, Liang (*1971) G   (15) +0
ZHAO, Qin (*1967) G   (5) +0
ZHAO, Shaoruo (*1962) G   (10) +0
ZHENG, Guogu (*1970) G   (31) +0
ZHOU, Xiaohu (*1960) G   (12) +0
ZHU, Ming (*1972) G   (5) +0
ZHUANG, Hui (*1963) G   (22) +0