Gallery | Hanart T Z Gallery

12 Pedder Street, 401 Pedder Building
Hong Kong - China Google Map
T.: +852 2526 9019
Web: http://www.hanart.com Email: hanart@hanart.com

https://www.artist-info.com/museum/Hanart-T-Z-Gallery

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

The Stars: 10 Years

AI, Weiwei (*1957) G Jan 1989 - Jan 1989   (93) +0
BO, Yun (*1948) G   (1) +0
HUANG, Rui (*1952) G   (3) +0
LI, Shuang (*1957) G   (2) +0
LI, Yan (*1977) G   (4) +0
MAO, Lizi (*1950) G   (2) +0
Ma, Desheng (*1952) G   (3) +0
Qu, Lei Lei (*1951) G   (5) +0
SHAO, Fei (*1954) G   (3) +0
WANG, Keping (*1949) G   (4) +0
YANG, Yiping (*1947) G   (1) +0
YIN, Guangzhong (*1942) G   (1) +0
ZHONG, Ah Cheng (*1949) G   (1) +0
CHANG, Tsong-zung Johnson (curator)       (9) +0