Non-Profit | Fundament Foundation

Lange Nieuwstraat 237 a
NL - 5041 DE Tilburg - Netherlands Google Map
T.: +31 (0) 13 - 545 7573
Web: http://www.fundamentfoundation.nl/ Email: info@fundamentfoundation.nl

https://www.artist-info.com/museum/Fundament-Foundation

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Another Long March
 - Chinese Conceptual Art 1997

CHEN, Shaoxiong (*1962) G May 1997 - Aug 1997   (22) +0
Chen, Yanyin (*1958) G   (2) +0
FENG, MengBo (*1966) G   (23) +0
GU, Dexin (*1962) G   (21) +0
Geng, Jianyi (1962 - 2017) G   (22) +0
LIN, Tian-miao (*1961) G   (18) +0
LIN, Yilin (*1964) G   (17) +0
LIU, Xinhua (*1955) G   (1) +0
Li, Yongbin (*1963) G   (6) +0
Liang, Ju-Hui (1959 - 2006) G   (7) +0
MA, Liuming (*1969) G   (17) +0
WANG, Jian Wei (*1958) G   (35) +0
WANG, Youshen (*1964) G   (11) +0
XU, Tan (*1957) G   (19) +0
YIN, Xiuzhen (*1963) G   (39) +0
ZHANG, Peili (*1957) G   (36) +0
ZHOU, Tiehai (*1966) G   (32) +0
Zhu, Jia (*1963) G   (14) +0
Brouwer, Marianne (curator)       (5) +0
Driessen, Chris (curator)       (3) +0