Non-Profit | Frist Center for the Visual Arts

919 Broadway
USA - Nashville TN 37203-3822 - United States Google Map
T.: +1 - 615 - 244 3340
Web: http://fristcenter.org/ Email: mail@fristcenter.org

https://www.artist-info.com/museum/Frist-Center

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Whispering Wind

Chen, Changfen (*1941) G Jun 2007 - Oct 2007   (2) +0
DoDo, Jin Ming (*1955) G   (12) +0
HAI, Bo (*1962) G   (14) +0
HONG, Lei (*1960) G   (13) +0
LEONG, Sze Tsung (*1970) G   (15) +0
LI, Shan (*1944) G   (7) +0
LI, Tianyuan (*1965) G   (6) +0
LIN, Tian-miao (*1961) G   (18) +0
MENG, Jin G   (2) +0
MIAO, Xiaochun (*1964) G   (19) +0
Maleonn, G   (5) +0
Rong Rong, [LU Zhirong] (*1968) G   (18) +0
SHENG, Qi (*1965) G   (7) +0
Shun, Yuan (*1961) G   (15) +0
WANG, GongXin (*1960) G   (13) +0
Wang, Fen G   (1) +0
XING, Danwen (*1967) G   (15) +0
YIN, Xiuzhen (*1963) G   (39) +0
YIN, Xiuzhen (*1963) G   (39) +0
ZHANG, Dali (*1963) G   (15) +0
ZHANG, Huan (*1965) G   (54) +0