Non-Profit | Akademie der Künste - Berlin

Pariser Platz 4
D - 10117 Berlin - Germany Google Map
T.: +49 (0) 30 - 200 57-0
Web: http://www.adk.de/ Email: info@adk.de

https://www.artist-info.com/museum/Akademie-der-Kuenste

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Sieg über die Sonne
 - Aspekte russischer Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Altman, Nathan Isayevich (1889 - 1970) G Sep 1983 - Oct 1983   (53) +0
Annenkov, Jurii Pawlowitsch (1889 - 1974) G   (42) +0
Apsit, Aleksandr Petrovic (1880 - 1944) G   (1) +0
Arapow, Anatoli Afanasjewitsch (1876 - 1949) G   (5) +0
Baxt [Rosenberg], Lew Samoilowitsch (1866 - 1924) G   (1) +0
Benois, Alexandre Nikolayevich (1870 - 1960) G   (16) +0
Borisov-Musatov, Victor Elpidiforovich (1870 - 1905) G   (11) +0
Bruni, Lew Alexandrowitsch (1894 - 1948) G   (12) +0
Burljuk, David Davidovich (1882 - 1967) G   (74) +0
Burljuk, Vladimir Davidovich (1886 - 1917) G   (34) +0
Chekrygin [Tschekrygin], Vassily Nikolaevich (1897 - 1922) G   (14) +0
Dmitrijewski, Nikolai Pawlowitsch (1890 - 1938) G   (1) +0
Dobuzinskij, Mstislav Valerianovic (1875 - 1957) G   (12) +0
Erdman, Boris Robertowitsch (1899 - 1960) G   (5) +0
Feofilaktov, Nikolay Petrovich (1878 - 1941) G   (4) +0
Filonov, Pawel Nikolajevitsch (1882 - 1941) G   (32) +0
Gippius, Tatjana Nikolajewna (1877 - 1957) G   (1) +0
Golovin, Aleksandr Yakovlevich (1863 - 1930) G   (7) +0
Goncharova, Natalia Sergeyevna (1881 - 1962) G   (135) +0
Grigoriev, Boris Dmitrievich (1886 - 1939) G   (17) +0
Guro, Elena [Eleonora Genrikhovna von Notenberg] (1877 - 1913) G   (13) +0
Kamensky, Vasilli Vasilievich (1884 - 1961) G   (18) +0
Khodasevich, Valentina Mikhailovna (1894 - 1970) G   (9) +0
Konchalovsky, Pyotr Petrovich (1876 - 1956) G   (29) +0
Korovin, Constantin Alexeiev (1861 - 1939) G   (18) +0
Kruglikova, Jelisaweta Sergejewna (1868 - 1941) G   (7) +0
Kulbin, Nicolai Ivanovitch (1868 - 1917) G   (13) +0
Kustodiev, Boris Mikhaylovich (1878 - 1927) G   (17) +0
Lanceray [Lansere], Jewgeni Jewgenjewitsch (1875 - 1946) G   (8) +0
Larionov, Mikhail Fyodorovich (1881 - 1964) G   (106) +0
Le-Dantiu, Mikhail Vasilyevich (1891 - 1917) G   (8) +0
Lebedev, Vladimir Vasil'evich (1891 - 1967) G   (24) +0
Lentulov, Aristarkh Vasilyevich (1882 - 1943) G   (40) +0
Malevich, Kazimir Severinovich (1879 - 1935) G   (287) +0
Maljutin, Sergej Vasil'evic (1859 - 1937) G   (6) +0
Mashkov, Ilya Ivanovich (1881 - 1944) G   (24) +0
Mathe, Wassili Wassiljewitsch (1856 - 1917) G   (1) +0
Matyushin, Michail Vasilyevich (1861 - 1934) G   (42) +0
Mayakovsky, Vladimir Vladimirovic (1893 - 1930) G   (22) +0
Miturich, Pjotr Vasil'evich (1887 - 1956) G   (18) +0
Morgunov, Alexei Alexeyevich (1884 - 1935) G   (20) +0
Neradowski, Pjotr Iwanowitsch (1875 - 1962) G   (1) +0
Nesterov, Mikhail Vasilyevich (1862 - 1942) G   (8) +0
Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna (1871 - 1955) G   (9) +0
Outkine, Piotr Savvitch (1877 - 1934) G   (7) +0
Pasternak, Leonid Osipovich (1862 - 1945) G   (8) +0
Perepletchikov, Vasily Vasilievich (1863 - 1918) G   (2) +0
Petrizkij, Anatolij Galaktjono (1895 - 1964) G   (13) +0
Petrov-Vodkin, Kuzma Sergeevich (1878 - 1939) G   (18) +0
Platunowa, Alexandra Georgijewna (1896 - 1966) G   (1) +0
Puni, Ivan Albertovich [Jean Pougny] (1892 - 1956) G   (108) +0
Radakov, Alexei Aleksandrovich (1879 - 1942) G   (5) +0
Rodchenko, Aleksander Mikhailovich (1891 - 1956) G   (218) +0
Roerich, Nicolay Konstantinovich [Nicholas] (1874 - 1947) G   (22) +0
Rozanova, Olga Vladimirovna (1886 - 1918) G   (79) +0
Rylov, Arkady Alexandrovich (1870 - 1939) G   (8) +0
Sapunov, Nikolai Nikolaievich (1880 - 1912) G   (6) +0
Schlein, Nikolai Pawlowitsch (1873 - 1952) G   (1) +0
Sdanewitsch, Ilja Michailowitsch (1884 - 1975) G   (2) +0
Serebriakova, Zinaida Yevgenyevna (1884 - 1967) G   (7) +0
Serov, Valentin Alexandrovich (1865 - 1911) G   (10) +0
Shevchenko, Alexander Vasilyevich (1882 - 1948) G   (22) +0
Shukhaev, Vasily Ivanovich (1887 - 1973) G   (5) +0
Simon, Nikolai Iwanowitsch G   (2) +0
Sinezubov, Nikolay Vladimirovich (1891 - 1956) G   (4) +0
Sinyakova, Mariya Mikhailovna (1898 - 1989) G   (3) +0
Skolnik, Iosif Solomonovic (1883 - 1926) G   (5) +0
Somov, Konstantin Andreyevich (1869 - 1939) G   (14) +0
Soudeikin, Serge Juriewitsch (1882 - 1946) G   (15) +0
Tatlin, Vladimir Yevgrafovich (1885 - 1953) G   (109) +0
Tschechonin [Chekhonin], Serge Wassiliewitsch (1878 - 1936) G   (14) +0
Turjansky, Leonard Viktorovich (1875 - 1945) G   (2) +0
Udaltsova, Nadezhda Andreyevna (1886 - 1961) G   (65) +0
Vrubel, Mikhail Aleksandrovich (1856 - 1910) G   (17) +0
Yakulov [Jakulov], Georgy Bogdanovich (1884 - 1928) G   (23) +0
Yuon, Konstantin Fyodorovich (1875 - 1958) G   (11) +0