Gallery | Galerie Peter Tedden

Bilker Straße 6
D - 40213 Düsseldorf
T.: +49 (0) 211 - 13 35 28
Web: http://www.galerie-tedden.de/ Email: info@galerie-tedden.de

https://www.artist-info.com/gallery/Peter-Tedden

See also page on
Artwork Offer on Gallery Page  offers / Requests  Learn more about this service
Exhibition Announcement on Gallery Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
Visualization

 Visualization

Learn more about this service
Curator Visualization Example

Interested in discovering more of this venue's networks?

3 easy steps: Register, buy a package for a visualization, select the exhibition place.

Find out more

See examples how visualization looks like for an artist, a curator, or an exhibition place: Gallery, museum, non-profit place, or collector.

Artist Curator Exhibition Place

Exhibition History 

Exhibition History

 
SUMMARY based on artist-info records. More details and Visualizing Art Networks on demand.
Venue types: Gallery / Museum / Non-Profit / Collector
Exhibitions in artist-info 25 ( S 14/ G 11) Shown Artists - Top 5 of 64
(no. of shows) - all shows - Top 100
Peter Rusam (3) - 4
Robert Haiss (3) - 8
Sybille Kroos (2) - 8
Henry Dieckmann (2) - 3
Thomas Putze (2) - 13
Artists in exhibitions 64
Curators in exhibitions 0
Linked to other venues through shown artists
158:   78 / 19 / 58 / 3
artist-info records Jan 2000 - Mar 2014
Curators - Top 0 of 0 (no. of shows ) Linked through shown artists - Top 5 of 158 venues
Galerie Netuschil
Galerie Christine Hölz
Galerie Martina Detterer
Galerie Seippel
Galerie Barbara von Stechow
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions  
(..) Exhibitions + Favorites
Brandt, Axel (*1962) S Feb 2014 - Mar 2014   (8) +0
Chun, Jin-Sook (*1971) G Jan 2014 - Feb 2014   (4) +0
Haiss, Robert (*1960) G   (8) +0
Berg-Block, Birgit (*1942) S Nov 2013 - Dec 2013   (3) +0
Rößger, Claudia (*1977) S Oct 2013 - Nov 2013   (7) +0
Rusam, Peter S Jul 2013 - Aug 2013   (4) +0
Kithil, Johannes G May 2013 - Jun 2013   (1) +0
Münkel, Simone G   (1) +0
Söffker, Hans-Jürgen G   (1) +0
Schüler, Jan (*1963) G Apr 2013 - May 2013   (13) +0
Schüler, Saskia (*1964) G   (13) +0
Kim, Heasun (*1968) G Mar 2013 - Apr 2013   (5) +0
Putze, Thomas (*1968) G   (13) +0
Dieckmann, Henry (*1933) G Jan 2013 - Feb 2013   (3) +0
Solbach, Uwe G   (1) +0
Kroos, Sybille S Nov 2012 - Dec 2012   (8) +0
Bender, Andrea (*1972) S Oct 2012 - Nov 2012   (10) +0
Bee, Andreas (*1959) S Sep 2012 - Oct 2012   (10) +0
Wagenblast, Daniel (*1963) S Aug 2012 - Sep 2012   (20) +0
Arztmann, Julia (*1983) G Jun 2012 - Jul 2012   (3) +0
Bee, Andreas (*1959) G   (10) +0
Bender, Andrea (*1972) G   (10) +0
Berßelis, Anke G   (2) +0
Brandt, Axel (*1962) G   (8) +0
Brauchle, Ulrich G   (4) +0
Brösskamp, Silke G   (2) +0
Chun, Jin-Sook (*1971) G   (4) +0
Dieckmann, Henry (*1933) G   (3) +0
Dietze, Annedore (*1972) G   (5) +0
Ebert, Evelyn G   (3) +0
Feltus, Margret G   (1) +0
Geigle, Klaus (*1969) G   (5) +0
Hackemann, Kai G   (1) +0
Haiss, Robert (*1960) G   (8) +0
Harms, Zandra (*1968) G   (3) +0
Hartmann [Die Langheimer], Robert (*1949) G   (8) +0
Kamps, Susanne G   (1) +0
Kaul, Kay (*1957) G   (6) +0
Kim, Hyun Gyoung G   (3) +0
Klümpen, Robert (*1973) G   (27) +1
Kroos, Sybille G   (8) +0
Krüger, Kirsten (*1966) G   (12) +0
Köster, Matthias (*1961) G   (12) +0
Lampert, Kirsten G   (8) +0
Lang, Monika G   (1) +0
Loiberzeder, Dirk G   (2) +0
Marschall, Dieter G   (3) +0
Meyer, Harry (*1960) G   (23) +0
Meyer, Matthias (*1972) G   (6) +0
Moßhammer, Petra G   (2) +0
Musiol, Alice (*1971) G   (9) +0
Nissen, Julia G   (1) +0
Notthoff, Hans-Willi (*1959) G   (4) +0
Putze, Thomas (*1968) G   (13) +0
Rafaelov, Zipora (*1954) G   (11) +0
Richter, Melanie (*1964) G   (15) +0
Rudolph, Simone G   (3) +0
Rusam, Peter G   (4) +0
Schmidt, Susanne G   (4) +0
Skiba, Ansgar G   (15) +0
Sracic, Joseph (*1979) G   (4) +0
Theuring, Julia G   (2) +0
Vigener, Lisa G   (2) +0
Waldert, Nele (*1964) G   (9) +0
Welzenbach, Andreas (*1965) G   (19) +0
Willems, Herbert (*1966) G   (5) +0
Zagefka, Sarah (*1977) G   (2) +0
Zilly, Ulrike G   (3) +0
Brösskamp, Silke G May 2012 - Jun 2012   (2) +0
Kim, Hyun Gyoung G   (3) +0
Rudolph, Simone G Mar 2012 - Apr 2012   (3) +0
Theuring, Julia G   (2) +0
Vigener, Lisa G   (2) +0
Zagefka, Sarah (*1977) G   (2) +0
Arztmann, Julia (*1983) G Feb 2012 - Mar 2012   (3) +0
Berßelis, Anke G   (2) +0
Ebert, Evelyn G   (3) +0
Niehus, Hans S Jan 2012 - Feb 2012   (3) +0
Notthoff, Hans-Willi (*1959) S Nov 2011 - Dec 2011   (4) +0
Rusam, Peter S Oct 2011 - Nov 2011   (4) +0
Hoinka, Anja G Aug 2001 - Sep 2001   (2) +0
Ikemann, Bernd G   (2) +0
Bojak, Arno (*1974) G Jun 2001 - Jun 2001   (5) +0
Klümpen, Robert (*1973) G   (27) +1
Varzandeh, Alireza (*1963) S Apr 2001 - May 2001   (7) +0
Bojak, Arno (*1974) S Mar 2000 - Apr 2000   (5) +0
Haiss, Robert (*1960) S Jan 2000 - Feb 2000   (8) +0