Gallery | L.A. Galerie Lothar Albrecht - Frankfurt

Domstraße 6
D - 60311 Frankfurt am Main - Germany Google Map
T.: +49 (0) 69 - 28 86 87
Web: http://lagallery-frankfurt.de/ Email: l.a.galerie-frankfurt@t-online.de

https://www.artist-info.com/gallery/LA-Galerie-Lothar-Albrecht

See also page on
Artwork Offer on Gallery Page  offers / Requests  Learn more about this service
Exhibition Announcement on Gallery Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
Visualization

 Visualization

Learn more about this service
Curator Visualization Example

Interested in discovering more of this venue's networks?

3 easy steps: Register, buy a package for a visualization, select the exhibition place.

Find out more

See examples how visualization looks like for an artist, a curator, or an exhibition place: Gallery, museum, non-profit place, or collector.

Artist Curator Exhibition Place

Exhibition History 

Exhibition History

 
SUMMARY based on artist-info records. More details and Visualizing Art Networks on demand.
Venue types: Gallery / Museum / Non-Profit / Collector
Exhibitions in artist-info 110 ( S 82/ G 28) Shown Artists - Top 5 of 88
(no. of shows) - all shows - Top 100
Oliver Boberg (10) - 47
Tracey Moffatt (8) - 113
Peter Bialobrzeski (7) - 30
Irene Peschick [Thiele-Peschick] (6) - 39
Robert F. Hammerstiel (6) - 27
Artists in exhibitions 88
Curators in exhibitions 0
Linked to other venues through shown artists
963:   447 / 210 / 292 / 14
artist-info records Jan 1992 - Jan 2016
Curators - Top 0 of 0 (no. of shows ) Linked through shown artists - Top 5 of 963 venues
DZ BANK [KUNSTSAMMLUNG]
Andrea Rosen
Gabriele Rivet
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris - MAM
PROSPECT
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions  
(..) Exhibitions + Favorites
Neubürger, Michael (*1962) S Nov 2015 - Jan 2016   (4) +0
Boberg, Oliver (*1965) S Sep 2015 - Nov 2015   (47) +1
Boberg, Oliver (*1965) G Jun 2015 - Aug 2015   (47) +1
Colvin, Calum (*1961) G   (14) +0
Fontcuberta, Joan (*1955) G   (56) +0
Hammerstiel, Robert F. (*1957) G   (27) +0
Probst, Ken G   (4) +0
Wurm, Erwin (*1954) G   (153) +0
diCorcia, Philip-Lorca (*1953) G   (80) +0
Franzen, Johannes (*1967) S Apr 2015 - Jun 2015   (5) +0
Faulhaber, Julian (*1975) S Jan 2015 - Mar 2015   (16) +0
Neubürger, Michael (*1962) S Sep 2014 - Oct 2014   (4) +0
Schumacher, Joachim (*1950) S Jul 2014 - Aug 2014   (3) +0
Draschan, Thomas (*1967) S Apr 2014 - Jun 2014   (11) +0
Peschick, Irene S Jan 2014 - Mar 2014   (39) +0
Shen, Wei (*1977) S Nov 2013 - Dec 2013   (4) +0
Bialobrzeski, Peter (*1961) S Sep 2013 - Nov 2013   (30) +0
Lange, Michael (*1953) S Jun 2013 - Aug 2013   (10) +0
Faulhaber, Julian (*1975) S Apr 2013 - Jun 2013   (16) +0
Neubürger, Michael (*1962) S Feb 2013 - Apr 2013   (4) +0
Franzen, Johannes (*1967) S Nov 2012 - Jan 2013   (5) +0
Draschan, Thomas (*1967) S Sep 2012 - Oct 2012   (11) +0
Lum, Ken (*1956) S Apr 2012 - Jun 2012   (72) +0
Maeda, Keisuke G Nov 2010 - Dec 2010   (2) +0
Nao, Tsuda G   (2) +0
Faulhaber, Julian (*1975) S Sep 2010 - Oct 2010   (16) +0
Draschan, Thomas (*1967) S Jul 2010 - Aug 2010   (11) +0
Bialobrzeski, Peter (*1961) S Apr 2010 - Jun 2010   (30) +0
Faulhaber, Julian (*1975) G Mar 2010 - Apr 2010   (16) +0
Franzen, Johannes (*1967) G   (5) +0
Matsue, Taiji (*1963) G   (16) +0
Peschick, Irene G   (39) +0
Fodor, János S Jan 2010 - Feb 2010   (3) +0
Lum, Ken (*1956) S Nov 2009 - Dec 2009   (72) +0
LIU, Ding (*1976) S May 2009 - Aug 2009   (14) +0
Bialobrzeski, Peter (*1961) G Mar 2009 - May 2009   (30) +0
Boberg, Oliver (*1965) G   (47) +1
Hilliard, John (*1945) S Jan 2009 - Mar 2009   (72) +0
Faulhaber, Julian (*1975) S Nov 2008 - Jan 2008   (16) +0
Bialobrzeski, Peter (*1961) S Sep 2008 - Nov 2008   (30) +0
ZHAO, Liang (*1971) S Jul 2008 - Aug 2008   (15) +0
LIU, Ding (*1976) S May 2008 - Jul 2008   (14) +0
Shieh, Wilson (*1970) G Mar 2008 - May 2008   (1) +0
Ziegler, Michael (*1960) G   (12) +0
Franzen, Johannes (*1967) G Jan 2008 - Mar 2008   (5) +0
Hilliard, John (*1945) G   (72) +0
Knoebel, Imi [Klaus Wolf] (*1940) G   (248) +0
Lum, Ken (*1956) S Oct 2007 - Dec 2007   (72) +0
Hanebeck, Cosima G Jul 2007 - Sep 2007   (2) +0
Klausing, Tim G   (1) +0
Park, Si-Chan G   (1) +0
Volz, Sandy G   (1) +0
Üdema, Marion G   (2) +0
Devila, Juan S May 2007 - Jul 2007   (1) +0
Huang, Min (*1975) G Mar 2007 - May 2007   (3) +0
Ma, Jun (*1975) G   (5) +0
Bialobrzeski, Peter (*1961) G Jan 2007 - Feb 2007   (30) +0
Boberg, Oliver (*1965) G   (47) +1
Matsue, Taiji (*1963) G   (16) +0
NAOYA, [Naoya Hatakeyama] (*1958) G   (46) +0
Vallhonrat, Javier (*1953) G   (20) +0
Wolter, Christian (*1968) G   (2) +0
Boberg, Oliver (*1965) S Oct 2006 - Dec 2006   (47) +1
Matsue, Taiji (*1963) S Sep 2006 - Oct 2006   (16) +0
Faulhaber, Julian (*1975) S Jul 2006 - Aug 2006   (16) +0
Nengzhi, Zhao S Jun 2006 - Jun 2006   (2) +0
LIU, Ding (*1976) S Jun 2006 - Jul 2006   (14) +0
Ren, Xiaolin S Apr 2006 - May 2006   (4) +0
Moffatt, Tracey (*1960) S Mar 2006 - Apr 2006   (113) +0
Bialobrzeski, Peter (*1961) S Jan 2006 - Mar 2006   (30) +0
Shen, Liang (*1976) S Sep 2005 - Nov 2005   (5) +0
Hammerstiel, Robert F. (*1957) S Jul 2005 - Aug 2005   (27) +0
Bialobrzeski, Peter (*1961) S Apr 2005 - Jun 2005   (30) +0
LIU, Ding (*1976) G Mar 2005 - Apr 2005   (14) +0
Ren, Xiaolin G   (4) +0
Shen, Liang (*1976) G   (5) +0
WANG, Jinsong (*1963) G   (12) +0
WEI, Guangqing (*1962) G   (6) +0
ZENG, Hao (*1963) G   (5) +0
Chen, Wenbo (*1969) G Jan 2005 - Feb 2005   (4) +0
Guangbins, Cai (*1968) G   (1) +0
WANG, Jinsong (*1963) G   (12) +0
WANG, Wei (*1972) G   (9) +0
Xiang, Liqing (*1973) G   (2) +0
ZHAO, Liang (*1971) G   (15) +0
Franzen, Johannes (*1967) S Oct 2004 - Dec 2004   (5) +0
Moffatt, Tracey (*1960) S Sep 2004 - Oct 2004   (113) +0
Boberg, Oliver (*1965) S Jul 2004 - Aug 2004   (47) +1
NAOYA, [Naoya Hatakeyama] (*1958) S Mar 2004 - May 2004   (46) +0
Lum, Ken (*1956) S Jan 2004 - Mar 2004   (72) +0
Meerman, Bas (*1970) S Nov 2003 - Jan 2004   (14) +0
Vallhonrat, Javier (*1953) S Sep 2003 - Nov 2003   (20) +0
Matsue, Taiji (*1963) S May 2003 - Jun 2003   (16) +0
Palacín, Mabel (*1964) S Mar 2003 - Apr 2003   (12) +0
Hilliard, David (*1964) S Jan 2003 - Feb 2003   (16) +0
Faucon, Bernard (*1950) G Oct 2002 - Dec 2002   (30) +0
Hilliard, David (*1964) G   (16) +0
Laster, Paul (*1951) G   (8) +0
MORIMURA, Yasumasa (*1951) G   (67) +0
Moffatt, Tracey (*1960) G   (113) +0
Pack, Johnny Hyun-Chul G   (3) +0
Tress, Arthur (*1940) G   (28) +0
Boberg, Oliver (*1965) S Sep 2002 - Nov 2002   (47) +1
NAOYA, [Naoya Hatakeyama] (*1958) S Jul 2002 - Aug 2002   (46) +0
Lum, Ken (*1956) S Jun 2002 - Jul 2002   (72) +0
Geismar, Jårg (*1958) S Apr 2002 - May 2002   (32) +0
Hilliard, John (*1945) S Mar 2002 - Apr 2002   (72) +0
Lissel, Edgar (*1965) S Jan 2002 - Mar 2002   (23) +0
Moffatt, Tracey (*1960) S Oct 2001 - Dec 2001   (113) +0
Vallhonrat, Javier (*1953) S Sep 2001 - Oct 2001   (20) +0
Templin, Susa (*1965) S Jul 2001 - Aug 2001   (30) +0
Matsue, Taiji (*1963) S May 2001 - Jun 2001   (16) +0
Armstrong, David (*1954) G Mar 2001 - May 2001   (28) +0
Levinthal, David (*1949) G   (39) +0
Owens, Bill (*1938) G   (34) +0
Schabel, John G   (9) +0
Verene, Chris (*1969) G   (18) +0
Boberg, Oliver (*1965) S Feb 2001 - Mar 2001   (47) +1
Lum, Ken (*1956) S Nov 2000 - Jan 2001   (72) +0
Moffatt, Tracey (*1960) S Sep 2000 - Oct 2000   (113) +0
Sunairi, Hiroshi S Jul 2000 - Aug 2000   (7) +0
NAOYA, [Naoya Hatakeyama] (*1958) S Apr 2000 - Jun 2000   (46) +0
Vallhonrat, Javier (*1953) S Mar 2000 - Apr 2000   (20) +0
Hammerstiel, Robert F. (*1957) S Jan 2000 - Feb 2000   (27) +0
Boberg, Oliver (*1965) S Oct 1999 - Dec 1999   (47) +1
Hilliard, John (*1945) S Sep 1999 - Oct 1999   (72) +0
Einsele, Lukas (*1963) S Jul 1999 - Aug 1999   (24) +0
Moffatt, Tracey (*1960) S Apr 1999 - Jul 1999   (113) +0
NAOYA, [Naoya Hatakeyama] (*1958) S Dec 1998 - Feb 1999   (46) +0
Probst, Ken S Oct 1998 - Nov 1998   (4) +0
Maggia, Philippo S Sep 1998 - Oct 1998   (5) +0
Boberg, Oliver (*1965) S May 1998 - Jun 1998   (47) +1
Hammerstiel, Robert F. (*1957) S Mar 1998 - May 1998   (27) +0
Moffatt, Tracey (*1960) S Jan 1998 - Mar 1998   (113) +0
Lissel, Edgar (*1965) S Oct 1997 - Jan 1998   (23) +0
Baltz, Lewis (1945 - 2014) G Sep 1997 - Dec 1997   (76) +1
Florschuetz, Thomas (*1957) G   (82) +0
Herrmann, Matthias (*1963) G   (17) +0
Mikhailov, Boris Andriyovych (*1938) G   (98) +0
Palacín, Mabel (*1964) G   (12) +0
Prinz, Bernhard (*1953) G   (68) +0
Barros, Mercedes (*1957) G Feb 1997 - May 1997   (22) +0
Faucon, Bernard (*1950) G   (30) +0
Kwok, Ka-Che G   (3) +0
Moffatt, Tracey (*1960) G   (113) +0
Peschick, Irene S Oct 1996 - Jan 1997   (39) +0
Hahn, Heike & Helmuth (*1958) G Jun 1996 - Sep 1996   (6) +0
Maggia, Philippo G   (5) +0
Vallhonrat, Javier (*1953) G   (20) +0
Hammerstiel, Robert F. (*1957) G Feb 1996 - May 1996   (27) +0
Hilliard, John (*1945) G   (72) +0
Ross, Richard (*1947) G   (17) +0
Einsele, Lukas (*1963) G Sep 1995 - Jan 1996   (24) +0
Tress, Arthur (*1940) G   (28) +0
Einsele, Lukas (*1963) G May 1995 - Aug 1995   (24) +0
Lissel, Edgar (*1965) G   (23) +0
Boyce, Sonia (*1962) G Jan 1995 - Apr 1995   (12) +0
Kwok, Ka-Che G   (3) +0
Raphael, Alistair G   (2) +0
Mayer, Brigitte G Jan 1995 - Apr 1995   (1) +0
Peschick, Irene G   (39) +0
Barros, Mercedes (*1957) G Sep 1994 - Dec 1994   (22) +0
Hahn, Heike & Helmuth (*1958) G   (6) +0
Charles, Hervé G May 1994 - Aug 1994   (2) +0
Jacobson, Bill (*1955) G   (32) +0
Hahn, Heike & Helmuth (*1958) G May 1994 - Aug 1994   (6) +0
Hammerstiel, Robert F. (*1957) G   (27) +0
Einsele, Lukas (*1963) G Jan 1994 - Apr 1994   (24) +0
Peschick, Irene G   (39) +0
Ross, Richard (*1947) G   (17) +0
Einsele, Lukas (*1963) G Sep 1993 - Dec 1993   (24) +0
Fontcuberta, Joan (*1955) G   (56) +0
Mapplethorpe, Robert (1946 - 1989) G May 1993 - Aug 1993   (194) +0
Tillmans, Wolfgang (*1968) G   (224) +0
Tress, Arthur (*1940) G   (28) +0
Gioli, Paolo (*1942) S Jan 1993 - Apr 1993   (18) +0
Lele, Ouka (*1957) S Sep 1992 - Dec 1992   (4) +0
David, Ramon (*1963) S May 1992 - Aug 1992   (2) +0
Barros, Mercedes (*1957) G Jan 1992 - Apr 1992   (22) +0
Braeckman, Dirk (*1958) G   (32) +0
Peschick, Irene G   (39) +0