Curator | Xianting LI

https://www.artist-info.com/curator/Xianting-LI

See also page on
Exhibition Announcement on Curator Page Exhibition Announcements Learn more about this service
Visualization

 Visualization

Learn more about this service
Curator Visualization Example

Interested in discovering more of this curator's networks?

3 easy steps: Register, buy a package for a visualization, select the curator.

Find out more

See examples how visualization looks like for an artist, a curator, or an exhibition place: Gallery, museum, non-profit place, or collector.

Artist Curator Exhibition Place

Exhibition History 

Exhibition History

 
SUMMARY based on artist-info records. More details and Visualizing Art Networks on demand.
Venue types: Gallery / Museum / Non-Profit / Collector
Exhibitions in artist-info 9 (S 1/ G 8) Shown Artists - Top 5 of 73
(no. of shows) - all shows - Top 100
Geng Jianyi (3) - 22
ZHANG Peili (3) - 36
FENG MengBo (2) - 23
LI Shan (2) - 7
DING Yi (2) - 19
Artists in all exhibitions 73
Exhibitions by type
9:   7 / 1 / 1 / 0
Venues by type
3:   1 / 1 / 1 / 0
artist-info records Jan 1993 - Jul 2014
Countries - Top 2 of 2
China (8)
Italy (1)
Cities 3 of 3
Hong Kong (7)
Shanghai (1)
Venezia (1)
Venues (no. of shows ) Top 3 of 3
Hanart T Z Gallery (7)
Biennale di Venezia - China (1)
Power Station of Art (1)
Offers/Requests Exhibition Announcement S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Power Station of Art G 2014 Apr - 2014 Jul Shanghai (4) + 94
LI, Xianting (Curator)         (9) +0
Li, Zhenhua (Curator)       (2) +0
Liu, Lili (Curator)       (1) +0
Nittve, Lars (Curator)       (6) +0
CAO, Fei (*1978) G     (46) +0
DUAN, Jianyu (*1970) G     (8) +0
GU, Dexin (*1962) G     (21) +0
Geng, Jianyi (1962 - 2017) G     (22) +0
Huang, Yong-Ping (1954 - 2019) G     (58) +0
LIU, Wei (*1972) G     (19) +0
Pak, Sheung Chuen (*1977) G     (9) +0
SONG, Tao G     (10) +0
SUN, Xun (*1981) G     (9) +0
Sun & Peng, [Sun Yuan *1972 & Peng Yu *1973] G     (9) +0
Tseng, Yu-Chin (*1978) G     (4) +0
XIAO, Yu (*1962) G     (6) +0
XU, Zhen (*1977) G     (29) +0
YAN, Lei (*1965) G     (12) +0
YAN, Xing (*1986) G     (8) +0
ZHANG, Peili (*1957) G     (36) +0
ZHENG, Guogu (*1970) G     (31) +0
ZHOU, Tiehai (*1966) G     (32) +0
Biennale di Venezia - China S 1993 Jun - 1993 Oct Venezia (5) + 94
LI, Xianting (Curator)         (9) +0
Lago, Francesca dal (Curator)       (1) +0
Oliva, Achille Bonito (*1939) (Curator)       (14) +0
DING, Yi (*1963) S     (19) +0
FANG, Lijun (*1963) S     (28) +0
FENG, MengBo (*1966) S     (23) +0
Geng, Jianyi (1962 - 2017) S     (22) +0
LI, Shan (*1944) S     (7) +0
Liu, Ye (*1964) S     (14) +0
Song, Haidong S     (2) +0
Sun, Liang (*1957) S     (5) +0
WANG, Guangyi (*1956) S     (13) +0
WANG, Youshen (*1964) S     (11) +0
Wang, Ziwei (*1963) S     (3) +0
Xu, Bing (*1955) S     (44) +0
YU, Youhan (*1943) S     (8) +0
Yu, Hong (*1966) S     (6) +0
ZHANG, Peili (*1957) S     (36) +0
Hanart T Z Gallery G 1993 Jan - 1993 Feb Hong Kong (8) + 94
LI, Xianting (Curator)         (9) +0
CHANG, Tsong-zung Johnson (Curator)       (9) +0
SONG & WANG, [SONG Shuangsong *1961 & WANG Yazhong *1963] G     (1) +0
SUN, Ping (*1953) G     (2) +0
XIAO, Hong (*1964) G     (1) +0
YAN, Lei (*1965) G     (12) +0
PermalinkExhibition TitleExhibition Title

China's New Art, Post-1989

 - With A Retrospective From 1979-1989
Hanart T Z Gallery G 1993 Jan - 1993 Feb Hong Kong (8) + 94
LI, Xianting (Curator)         (9) +0
CHANG, Tsong-zung Johnson (Curator)       (9) +0
FENG, MengBo (*1966) G     (23) +0
GUAN, Wei (*1957) G     (4) +0
Geng, Jianyi (1962 - 2017) G     (22) +0
HONG, Hao (*1965) G     (21) +0
LI, Shan (*1944) G     (7) +0
Liu, Dahong (*1962) G     (4) +0
NI, Haifeng (*1964) G     (10) +0
QIU, Zhijie (*1969) G     (26) +0
Ren, Jian (*1955) G     (3) +0
WANG, Guangyi (*1956) G     (13) +0
WANG, Youshen (*1964) G     (11) +0
WEI, Guangqing (*1962) G     (6) +0
WU, ShanZhuan (*1960) G     (13) +0
Wang, Ziwei (*1963) G     (3) +0
YE, Yongqing (*1958) G     (7) +0
YU, Youhan (*1943) G     (8) +0
Hanart T Z Gallery G 1993 Jan - 1993 Feb Hong Kong (8) + 94
LI, Xianting (Curator)         (9) +0
CHANG, Tsong-zung Johnson (Curator)       (9) +0
FANG, Lijun (*1963) G     (28) +0
He, Sen (*1968) G     (3) +0
LIU, Wei (*1965) G     (33) +0
Liu, Xiaodong (*1963) G     (11) +0
WANG, Jingsong (*1963) G     (1) +0
XIN, Haizhou (*1966) G     (2) +0
Hanart T Z Gallery G 1993 Jan - 1993 Feb Hong Kong (8) + 94
LI, Xianting (Curator)         (9) +0
CHANG, Tsong-zung Johnson (Curator)       (9) +0
Ding, Fang (*1956) G     (2) +0
Mao, Xuhui (*1955) G     (4) +0
PAN, Dehai (*1956) G     (2) +0
XIA, Xiaowan (*1959) G     (7) +0
ZHOU, Chunya (*1955) G     (8) +0
Zhang, Xiaogang (*1958) G     (14) +0
Hanart T Z Gallery G 1993 Jan - 1993 Feb Hong Kong (8) + 94
LI, Xianting (Curator)         (9) +0
CHANG, Tsong-zung Johnson (Curator)       (9) +0
Ah, Xi'an (*1960) G     (7) +0
Cai, Jin (*1965) G     (5) +0
GU, Dexin (*1962) G     (21) +0
GUO, Wei (*1960) G     (5) +0
Shen, Xiaotong (*1968) G     (2) +0
Song, Yonghong (*1966) G     (2) +0
TANG & XIAO, [TANG Song *1962 & XIAO Lu *1962] G     (1) +0
WANG, Jian Wei (*1958) G     (35) +0
ZHANG, Peili (*1957) G     (36) +0
Zeng, Fanzhi (*1964) G     (12) +0
Zhang, Yongjian (*1958) G     (1) +0
Keep reading